Sirkus Skjærgårds 2021

Sirkus Skjærgårds 2021

Etter at koronapandemien traff oss i mars 2020 ble alt av festivaler avlyst. Det gjaldt også alle festivalene til vår samarbeidsparter Stiftelsen Skjærgårds, deriblant Skjærgårds Music & Mission Festival. Skjærgårds ble dermed nødt til å finne alternative måter å gi oss alle de gode festivalopplevelsene. Dette har ført til lanseringen av prosjektet Sirkus Skjærgårds som vil bli realitet våren 2021. 

 

Hva er Sirkus Skjærgårds?

Sirkus Skjærgårds er en komprimert festivalopplevelse, som skal arrangeres som dagsarrangement. Sirkus Skjærgårds er et samarbeid mellom Stiftelsen Skjærgårds, Skjærgårds LIVE, lokale Skjærgårds LIVE lokallag og andre lokale bidragsytere. Prosjektet tar utgangspunkt i Skjærgårds Music & Mission Festival, og prøver å samle essensen av det som gjøres der. I tillegg til kveldsarrangement for ungdom og unge voksne inviteres barnefamilier til å være med på et familieshow på dagtid. Kveldsarrangementet består av konserter med profesjonelle artister, BigTop happening og basar, og kvelden bindes sammen ved hjelp av konferansierene fra «Festivalkontoret» som var bindeleddet under den digitale versjonen av Skjærgårds Music & Mission festival som ble gjennomførte sommeren 2020. Innhold og aktører vil i stor grad være forskjellige fra by til by, med unntak av husband og konferansierer.

Sirkus Skjærgårds skal være én kveld med skikkelig festivalstemning for lokale ungdommer, og samtidig ønsker vi å ivareta den nasjonale, samlende følelsen ved å streame festivalkvelden til lokale grupper, ungdomsarbeid og kirker over hele landet. Målet er at mange grupper og enkeltpersoner vil være med på denne interaktive dagen, og at Sirkus Skjærgårds kan gi en god Skjærgårdsopplevelse for alle oss som savner festivallivet.

 

Når arrangeres Sirkus Skjærgårds?
Lørdag 1. mai på Ælvespeilet i Porsgrunn
(Arrangementene i Sarpsborg i januar, Bryne i februar og Kristiansand i mars er dessverre avlyst.)

 

Hvor kan jeg oppleve Sirkus Skjærgårds?

Sirkus Skjærgårds kan oppleves både ved å delta fysisk på de 2 lokale arrangementene, og det kan også oppleves digitalt. Du kan enten kjøpe tilgang for deg selv som enkeltperson (kr 100,-) eller du kan samle vennegjengen, ungdomsgruppa eller liknende kjøpe tilgang til å arrangere en digital visning for hele gruppa (minimum kr 500,-). 

Dersom du er aktiv i et lokallag eller ungdomsgruppe og noen av disse arrangementene er geografisk i nærheten av deres lokallag/medlemmer vil vi oppfordre dere til å arrangere felles tur til arrangementet! Eventuelt håper vi dere vil oppfordre medlemmer og andre i deres nettverk til å delta på egen hånd.

 

Hvordan arrangere digital visning i lokallaget?

Vi anbefaler våre lokallag å arrangere digital visning av Sirkus Skjærgårds lokalt (så sant dere ikke skal delta fysisk). Lokallaget/ungdomsgruppa kan arrangere lokal digital visning av én eller flere av de 3 Sirkus-arrangementene, og betaler kr 500,- (eller valgfritt høyere beløp) pr arrangement uansett hvor mange personer som deltar lokalt. 

Lokallag kan søke økonomisk støtte fra Skjærgårds LIVE Frifond til å få dekket både tilgang til streamen og andre utgifter i forbindelse med det lokale arrangementet.

Når lokallaget samles til lokal digital visning er det viktig å huske å overholde regler og anbefalinger for smittevern. Se mer informasjon om dette på sglive.no/koronavirus-hva-gjor-vi

For mer informasjon og tips for alternative lokale arrangementer som Sirkus Skjærgårds, se sglive.no/alternativ-aktivitet

 

Hvem er målgruppen til Sirkus Skjærgårds?

Målgruppen for arrangementene er i hovedsak ungdom og unge voksne, 15-25 år, som også er målgruppen for Skjærgårds Music & Mission Festival. Det finnes også et tilbud på dagtid til barnefamilier i de ulike byene Sirkus Skjærgårds kommer til. Når det gjelder antall deltakere på arrangementene forholder vi oss til nasjonale og lokale smittevernsregler.

 

For mer informasjon om Sirkus Skjærgårds, se sirkusskjærgårds.no