Landsstyret

Landsstyret i Skjærgårds LIVE

Skjærgårds LIVE ledes av et landsstyre valgt av landsmøtet.
 Landsstyret er organisasjonens øverste valgte myndighet, og fungerende myndighet mellom landsmøtene.

Som medlem har du mulighet til å få innsyn i Landsstyrets møtereferater. Ta kontakt med oss på post@sglive.no dersom dette er ønskelig.

Arne Nilsen Berge

Styreleder

Født: 1988

Jobb: Menighetspedagog for ungdom

Bosted: Kristiansand

Send mail

Christian Eugen Aronsen

Nestleder

Født: 2001

Bodsted: Skjold/Skien

Send mail

Naomi Adele Lende

Styremedlem

Født: 1999

Bosted: Kristiansand

Send mail

Amalie Lofthaug

Styremedlem

Født: 2000

Jobb: Sykepleier

Bodsted: Kristiansand

Send mail

Bettina Grønli

Vara

Født: 2001

Jobb: Lærervikar og student

Bosted: Skien

Send mail

Thomas Barland

Vara

Født: 2001

Jobb: Gårdsarbeider og student

Bodsted: Lyngdal

Send mail