Landsstyret

Skjærgårds LIVE ledes av et landsstyre valgt av landsmøtet.
 Landsstyret er organisasjonens øverste valgte myndighet, og fungerende myndighet mellom landsmøtene.

Som medlem har du mulighet til å få innsyn i Landsstyrets møtereferater. Ta kontakt med oss på post@sglive.no dersom dette er ønskelig.

 

Arne Nilsen Berge

 

Styreleder

Født: 1988
Jobb: Menighetspedagog for ungdom
Bosted: Kristiansand
Send mail

Christian Eugen Aronsen

 

Nestleder

Født: 2001
Bosted: Skjold/Skien
Send mail

Naomi Adele Lende

Styremedlem

Født: 1999
Bosted: Kristiansand

Send mail

Andreas Vestvik

1. Vara

Født: 1990
Student
Bosted: Kristiansand
Send mail

Erik Wessman

2. Vara

Født: 1974
Jobb: Prest i Oddernes menighet
Bosted: Kristiansand
Send mail