Landsmøtet

Landsmøtet er det øverste organet i Skjærgårds LIVE. Landsmøtet blir normalt avholdt hvert 2. år, eventuelt oftere ved behov.
Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett ved Landsmøtet.
Du kan finne mer informasjon om Landsmøtet i våre vedtekter.

 

Her kan du finne informasjon om og sakspapirer til kommende landsmøter:

Dokumenter til Landsmøtet 2023 

 

Her kan du finne sakspapirer og vedtatte dokumenter fra tidligere landsmøter:

Dokumenter fra Landsmøtet 2021

Dokumenter fra Landsmøtet 2019

Dokumenter fra Landsmøtet 2018

Dokumenter fra Landsmøtet 2017

Dokumenter fra Landsmøtet 2015

Dokumenter fra Landsmøtet 2013

Dokumenter fra Generalforsamling 2011