Landsmøtet

Landsmøtet

Landsmøtet er det øverste organet i Skjærgårds LIVE. Landsmøtet blir normalt avholdt hvert 2. år, eventuelt oftere ved behov. Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett ved Landsmøtet.
Du kan finne mer informasjon om Landsmøtet i våre vedtekter.

Her kan du finne informasjon om og sakspapirer til kommende landsmøter:

Her kan du finne sakspapirer og vedtatte dokumenter fra tidligere landsmøter: