Idébank LIVE-kvelder

1.Om LIVE-kvelder #

LIVE-kvelder er en fellesbetegnelse vi bruker på aktiviteter og samlinger som arrangeres av Skjærgårds LIVE lokallag. På denne siden finner du en idébank med opplegg, forslag, tips og ideer til aktiviteter som kan arrangeres i lokallagene på en LIVE-kveld, og hjelp til gjennomføringen.

 

Lokallagene i Skjærgårds LIVE er mange og ulike. Noen har mye aktivitet, andre har mindre. Ideene på denne siden passer til alle typer lokallag. Noen av ideen er tilpasset de lokallagene som har, eller ønsker å starte fast aktivitet, mens mange av ideene også passer utmerket som enkeltstående arrangementer.  

1.1.Økonomisk støtte (SgLIVE- Frifond) #

Alle lokallag i Skjærgårds LIVE har mulighet til å søke om støtte til sine arrangementer og lokallag. Sg LIVE Frifond har som hensikt å sørge for aktivitet i lokallagene i Skjærgårds LIVE.

 

 Les mer om hvordan du kan søke støtte til din LIVE-kveld her:

https://sglive.no/lokallag/lokallagsguiden/#sok-sg-live-om-okonomisk-stotte-til-arrangement-fra-sg-live-frifond

1.2.PR #

For å lykkes med et arrangement er god PR nødvendig. Vær tidlig ute med informasjon om arrangementene dere skal ha og vær målrettet mot den målgruppen dere ønsker å få med.

Sentralleddet i Skjærgårds LIVE ønsker å hjelpe lokallagene med profilering både ved å produsere noe materiell og ved å gi råd og veiledning for hvordan markedsføre lokallaget og deres arrangementer.

Mer om dette finner du her:

https://sglive.no/lokallag/lokallagsguiden/#profilering-og-promotering

 

1.3.Medlemsverving #

Som organisasjon baserer vi driften vår på økonomisk støtte gjennom statlige støtteordninger. Hvor mye vi får i statsstøtte avgjøres ut ifra hvor mange medlemmer og lokallag vi har. Hvor mye vi kan dele ut i økonomisk støtte til våre lokallag er også avhengig av antall medlemmer. Vi håper derfor at dere vil være med å verve medlemmer på de arrangementene dere har i deres lokallag.

 

1.3.1.Fordeler for lokallaget #

Det å verve medlemmer gir noen fordeler for lokallagene som verver:

 • Det at Skjærgårds LIVE får flere medlemmer innebærer at vi også får mer Frifond-midler til utdeling til våre lokallag, og derfor kan også dere få mulighet til å få mer støtte til deres lokale aktivitet.
 • Hvis dere søker Skjærgårds LIVE Frifond vil dere få mulighet til å få økonomisk støtte for de medlemmene dere verver.
 • Alle medlemmer som blir vervet av deres lokallag vil bli knyttet opp mot deres lokallag i vårt medlemsregister (Hypersys). Lokallagsledere har tilgang til sitt lokallags medlemslister i hypersys og kan dermed bruke medlemsregisteret til å nå sine medlemmer. Det innebærer at dere blant annet kan sende mail til deres medlemmer via Hypersys for å reklamere for et arrangement dere skal arrangere.

Les med om økonomisk støtte til lokallagsaktivitet her: https://sglive.no/lokallag/lokallagsguiden/#sok-stotte-2

1.3.2.Fordeler for medlemmene #

Det skal lønne seg å være medlem i Skjærgårds LIVE. Som medlem vil man kunne få en rekke fordeler:

 • Alle betalende medlemmer har stemmerett i sitt lokallag og på Skjærgårds LIVE sitt landsmøte. Det betyr at medlemmer har mulighet til å påvirke organisasjonens fokus og retning.
 • Som medlem vil man få rabatter eller gratis inngang på de fleste av arrangementene som arrangeres lokalt eller sentralt i Skjærgårds LIVE.
 • Skjærgårds LIVE har en nært og godt samarbeid med Stiftelsen Skjærgårds. For medlemmene våre betyr det blant annet at man får store rabatter på arrangementer arrangert av Skjærgårds. Man får blant annet rabatter på: Skjærgårds Music and Mission og Russetreffet i Kragerø.

 

Se mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler her: https://sglive.no/medlem/

1.3.3.Hvordan verve medlemmer? #

1.4.Trosformidling på LIVE kvelder #

Skjærgårds LIVE ønsker å sette Jesus i sentrum av alt vi gjør. Vi vil forkynne gjennom både ord og handling, på en tydelig, relevant og gjenkjennelig måte.

Skape rom for tro

Det er ikke alltid det er nødvendig eller naturlig å snakke eksplisitt om Jesus eller kristen tro, men vi mener at det er mulig å peke på Jesus likevel. Vi tror på en skapende Gud, og vi tror at Gud har lagt ned kreativitet i oss mennesker. Det at barn og unge kan komme sammen og skape og utrykke seg kreativt, på et bedehus eller i en kirke, kan være formidling i seg selv og skape rom for tro.

 

Gjør plass til tro

Andre steder vil det være mer naturlig å være tydeligere på hva vi tror på. Dette kan gjøres på forskjellige måter.

 

 1. Andakt/vitnesbyrd/ord for dagen:Man kan gjøre det til en vane at man i løpet av arrangementet i lokallaget har et ord for dagen. Da stopper all aktivitet og man samles for å høre det som blir sagt, kanskje man også synger noen lovsanger eller ber sammen. Her kan man også vurdere å innimellom ha bønnevandring, Thomasmesse osv.
 2. Et rom for tro:Der det er naturlig kan man lage et rom for tro. Dette er et sted barn og ungdommer kan oppsøke i løpet av LIVE-kvelden. Et sted hvor man kan tenne et lys, skrive bønnelapper, her burde det også være én eller flere personer tilgjengelig for å snakke med eller be sammen med ungdommene.
 3. Vær bevisst på hva du formidler: Vi formidler noe stor sett hele tiden, bevisst og ubevisst. Vær bevisst på hva dere formidler, i samtaler rundt bordet, ved symaskinen og bak scenen. Her kan man vise tro og peke på Jesus på en naturlig måte, uten at det tar bort fokuset fra annet i arrangementet. Vær bevisst på hva slags musikk dere spiller i bakgrunnen under LIVE-kveldene. Her finnes det masse god musikk som er med på å peke på Jesus.

 

Egne samlinger for tro

Mange av LIVE-kveldene kan man fint kombinere med møter eller gudstjenester, der LIVE-kvelden blir en forlengelse av møtet. Det er også mulig å bruke LIVE-kveldene til å fortelle om og reklamere for gudstjenester og møter dere vil anbefale for ungdommene.  

2.Konserter/lokale festivaler #

Konserter og festivaler er det vi er aller best på. Sammen med Stiftelsen Skjærgårds har vi 40 års erfaring med å arrangere festivaler og konserter. Vi har et stort kontaktnett når det gjelder nasjonale og internasjonale artister. Skjærgårds LIVE sentralt kan om ønskelig være behjelpelig med å sette dere i kontakt med artister dere ønsker.

 

Les mer om hvordan å arrangere konserter og festivaler her:

https://sglive.no/lokallag/lokallagsguiden/#arrangementer

2.1.Artisthåndtering #

Det er med artister som med mennesker – ingen er like. Noen er utadvendt og ønsker masse selskap, andre ønsker mer ro rundt seg. Respekter ønskene til artisten så langt det lar seg gjøre. Ha gjerne en egen artistvert som har ansvaret for artisten fra artisten kommer til artisten reiser. Det er vanskelig for en artist som kommer til et nytt sted å vite hvem som har ansvar for hva. Derfor er en artistvert til stor hjelp for artisten slik at han kan forholde seg til kun én person.

Vær godt forberedt og ha avklart mest mulig på forhånd med artist eller manager, og gjør alle avtaler skriftlig. Det gjelder ting som når de skal komme, hvordan artisten skal transporteres, tidsplan for konsertdagen, mat og overnatting. Dersom dere ikke kan levere alt i rideren er det best å avklare dette på forhånd slik at det ikke blir noen overraskelser. 

Se eget avsnitt om ridere: 2.1.2.

Les mer om artisthåndtering her: https://sglive.no/lokallag/lokallagsguiden/#arrangementer

2.2.Rider #

En rider er en oversikt over alle ønsker/krav artisten har til arrangøren. Spør om en rider hvis du ikke har fått det. Ridere kan gjerne deles i to typer:

 1. Hospitality rider

Det å opptre for mange mennesker krever mye av artisten både fysisk og psykisk. I tillegg er mange artister ute og reiser mye og langt, noe som også krever en del av en artist. Det er derfor vanlig at artistene har en «hospitality rider». Dette er en liste med ønsker /krav som artisten stiller for å få det mest mulig komfortabelt ute på reisen. Dette kan være ønsker om transport, mat, overnatting, ting man ønsker å ha tilgjengelig på scenen og hva slag type rom artisten ønsker å slappe av i og hva som skal være der.

 

Som regel er ikke disse kravene skrevet i sten og artisten er ofte villig til å godta at du ikke kan innfri alle ønsker. Hvis det er ting du som arrangør ikke har mulighet til å levere så avklarer dette med artisten på forhånd, da dette er mye bedre å være ærlig med artisten på dette i forkant i stedet for at han blir overrasket eller skuffa på arrangementsdagen.

 1. Teknisk rider

Dette er en annen type rider. Artister ønsker å gi en best mulig produkt til sitt publikum i tillegg til at artisten er helt avhengig av teknisk utstyr som fungerer til hans behov. Derfor sender de gjerne også en teknisk rider. Teknisk rider er en liste med type utstyr de trenger. Det kan inkludere hva de trenger av linjer til mikser, monitorer, mikrofoner, instrumenter, backline, lys, størrelse på scene osv. Gjør det beste dere kan for å oppfylle disse ønskene, hvis dere ikke har mulighet til det, så avklarer det på forhånd.

2.3.TONO #

TONO er en organisasjon som forvalter og beskytter opphavsretten til artister og låtskrivere. Det betyr at alle som arrangere konserter, spiller av musikk på radio og tv, eller bruker musikk på for eks gudstjenester må betale TONO-avgift for bruk av musikken. TONO fordeler igjen disse midlene ut til de som har laget musikken som blir benyttet. Dette gjør de med bakgrunn i opphavsretten og har som hensikt å sørge for at musikere og låtskrivere skal få betalt for de verkene de lager og på den måten kan fortsette å lage nye verk.

 

Lokallaget er ansvarlig for å melde fra om sitt arrangement til TONO. Det gjøres elektronisk på https://www.tono.no/kunder/konsert-event/. Når dette skjema er levert vil dere få en regning på grunnlag av antall publikummere og billettinntekter. Husk at medlemskontingent som betales i døra på vei inn til konsert IKKE regnes som billettinntekter, så dere trenger ikke oppgi inntekter for medlemskontingent til TONO.

 

For at låtskriveren skal få betalt må artisten i tillegg sende inn musikkrapport til TONO. Det gjør artisten selv via egen innlogging hos TONO eller de kan fylle ut skjema for rapport som du finner her: https://www.tono.no/faq-items/konsertrapport/. Lokallaget kan gjerne hjelpe til med å sende inn skjemaet for artisten, til marked@tono.no.

 

Husk at dersom arrangementet defineres som musikkandakt (musikksamling med andakt el) trenger dere ikke betale TONO-avgift. Husk også at mange menigheter har egen avtale med TONO som deres konsert/arrangement muligens kan være dekket av. Sjekk det ut!

2.4.Tips til artister #

Tips til norske og utalandske artister finner du her:

https://sglive.no/tips-artister/

 

2.5.Konserter (Koronavennlig) #

Myndighetene har nå åpnet for å ha samlinger med opptil 50 personer, og det betyr at dere igjen kan avholde konserter så lenge dere holder de gjeldende smittevernreglene. Siden koronatid også er en tid for å tenke nytt så drister vi oss til å komme med noen alternative tiltak til hvordan man kan arrangere en konsert:

 • Konsert i båt. Her kan man samle folk i båter og rigge til en scene på et svaberg eller brygge, og spille ut mot båtene.
 • Hengekøyekonsert. Rigg opp til konsert i skogen eller et sted med mange trær og la publikum nyte konserten fra hengekøya.

3.LIVE quiz #

LIVE quiz

 

LIVE Quiz er et konsept som vi har mye god erfaring med gjennom mange år. Dette konseptet har vi prøvd ut på festival, på enkeltjobber hos lokallag, og vi har til og med hatt det på med turné.

 

LIVE Quiz er egentlig mere enn en quiz. LIVE Quiz er et quizshow som kombinerer spørsmål med allsang, morsomme bonusoppgaver, multimediaproduksjon og høy showfaktor.

 

Booke et quiz-team

Det er mulig å booke et quiz-team fra Skjærgårds LIVE sentralt. Det betyr at vi kommer med quizmastere, utstyr og et ferdig show. Et helt proft opplegg med erfarende quizmastere.

Ta kontakt hvis dere ønsker besøk av et av våre quizteam: post@sglive.no

 

Gjør det selv

Dere kan også gjøre dette selv ved å lage oppgave selv og skaffe egne lokale quizmastere. Fordelen med dette er at dere får engasjert egne ungdommer, dere kan gjøre spørsmålene mer aktuelle og lokale enn det våre sentrale quiz-team kan, og dere får lage deres egen versjon av showet. Hvis dere velger denne varianten, kan dere velge å lage alt selv, men dere kan også finne ressurser her:

 

 1. Spørsmål:
 2. Bonusoppgaver:
 3. Spille lister
 4. Kjøreplaner:
 5. Presentasjonsmal:
 6. Media filer:

4.Kahoot #

Kahoot er en enklere utgave av LIVE Quiz. Dette er en onlinebasert quiz, hvor lagene/deltagerne avgir svarene sine på nett. Riktig svar og hastighet på når svaret blir gitt, spiller inn i poengfordelingen. Det vil si at når det er flere som svarer riktig, så vil de som svarer først få flest poeng, de som var nest raskest for nest flest poeng osv. Det går an å ha stor variasjon i spørsmålene og man kan legge til både bilder, filmer og musikk. Visningen på en storskjerm vil til en hver tid holde dere oppdatert på hvem som leder og hvor mange poeng lagene/deltagerne har.

Kahoot kan ledes av en konferansier eller kan kjøres uten konferansier. Kahooter kan dere lage selv, eller dere kan bruke noen av disse som vi allerede har laget. Eller andre kahooter som ligger åpent på kahoot sine sider.

Kahoot 1: https://create.kahoot.it/details/live-kahoot-1/187523f0-34e2-4446-bd7b-f3d102c41986

Kahoot 2: https://create.kahoot.it/details/live-kahoot2/83274059-b60f-48f6-8bb4-8cd3e7f68d55

Kahoot 3: https://create.kahoot.it/details/live-kahoot-3/bb4b6408-0998-4b05-826c-569c51e9107d

4.1.Hvordan spille Kahoot? #

For å kunne spille kahoot trenger dere en skjerm/TV som er koblet opp mot quizmasterens data. På skjermen vil spørsmålene og poengscoren komme opp i løpet av kahooten og det er derfor viktig at alle som skal delta ser denne skjermen tydelig.

Siden svarene skal avgis på mobil/pc eller nettbrett så er det viktig at deltagerne har tilgang på et godt nettverk eller mobilnett.

 • Velge kahoot.

På hjemmesidene til kahoot ligger det mange ferdiglagde kahooter tilgjengelig. I forberedelsene må derfor quizmasteren gå inn og bestemme seg for hvilken kahoot han/hun ønsker å spille. Man har også mulighet til å lage sine egne kahooter.

Begge disse tingene gjør man ved å gå inn på www.create.kahoot.it. Dette krever at du oppretter en bruker (gratis).

– Start kahoot

1. Quizmaster går inn på www.create.kahoot.it, finner den kahooten man ønsker å spill og trykker på PLAY.

2. Da vil dere komme til et alternativ hvor dere kan gjøre diverse innstillinger. Den heter game option. Her kan man gjøre valg som: Hvis hvem som leder, om spørsmålene skal komme tilfeldig, om quizmaster skal styre når neste spørsmål skal komme m.m.

3. Velg hva slags type kahoot du vil ha.

CLASSIC: I denne varianten konkurrerer alle mot alle. Dette krever at alle har hvert sitt nettbrett/mobil/PC for å delta.

TEAM MODE: Her spiller dere lag mot lag. Man bestemmer selv hvor mange som er på hvert lag. Det holder med ett nettbrett/mobil/data på hvert lag.

4. Etter å ha valgt type kahoot kommer du til selve quiz-siden. Det er denne siden som skal opp på skjermen som deltagerne skal se.

5. Øverst i høyre hjørne er det en knapp med to piler som peker hver sin vei. Trykk på denne slik at spillsiden fyller hele skjermen. Øverst på siden er det en GAME PIN. Dette er koden som deltagerne skal bruke på sine nettbrett/mobil/data for å bli med i spillet.

På vestre siden står det PLAYERS, dette er en oversikt som viser hvor mange spillere/lag som har logget seg på spillet (se neste avsnitt). Når dette tallet stemmer med det antall deltagere/lag som skal være med, trykker du START på høyreside.

6. Deltagerne må logge seg på spillet. Dette gjør de ved å gå inn på www.kahoot.it. Så må de legge inn en PIN-koden (se forrige avsnitt). Deretter trykker de på knappen ENTER og må vente til alle spillere er logget inn og quizmaster starter spillet.

7. Når spillet er i gang kommer spørsmålene på skjermen sammen med svaralternativene. Hvert alternativ har en egen farge (+figur). På skjermen til deltagerne kommer disse alternativene opp etter en gitt betenkningstid. Da er det bare å trykke på det alternativet (fargen) som man mener er rett svar. HUSK: jo fortere du svarer jo flere poeng får du.

God QUIZ

4.2.Hvordan lage en Kahoot? #

 1. Gå inn påcreate.kahoot.it
 2. Logg deg inn (gratis)
 3. Trykk på den lilla knappen (new K!) på høyre siden i verktøylinjen øverst på hjemmesiden.
 4. Da kommer du til en side med åtte bokser.
  1. Tittel: Her skriver du det du vil kalle quizen. Dette er det navnet man bruker hvis man vil søke opp quizen ved en senere anledning.
  2. Description: Her gir du en kort beskrivelse av hva quizen inneholder og hvilken målgruppe den passer til. Dette er til hjelp for andre som leter etter en kahoot de ønsker å bruke til et arrangement.
  3. Visible to: Her velger du om hvem som kan søke opp, bruke, og dele kahooten du lager. Hvis du velger «only me» så er det kun din profil som vil finne denne kahooten. Velger du «everyone» så gjør du den søkbar og tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den.
  4. Language: Her velger du hvilket språk kahooten er på
  5. Audience: Her velger du hvilket publikum eller type arrangement som kahooten er ment for/lagd for.
  6. Credit Recources: Her skriver man inn kilder du eventuelt har brukt for å lage spørsmålene.
  7. Intro video: Her kan du legge inn en link til en film fra youtube, som vil bli vist når du starter spillet som en intro til selve spillet.
  8. Cover image: Her kan du legge inn et bilde forside bilde til kahooten.
 5. Trykk på grønn knapp (OK, go) i øverste høyre hjørne
 6. Da kommer du til første spørsmål.
  1. Question: Her skriver du spørsmålet
  2. Time limit: Her velger du hvor lenge man kan tenke på et spørsmål før man får mulighet til å kunne svare på det.
  3. Award point: Her kan man velge om man skal vise eller skjule hvem som svarer riktig og feil, hvem som svarer raskt og tregt på spørsmålet.
  4. Answer 1, answer 2, answer 3, answer 4: Her skriver du inn svaralternativer. Etter hvert alternativ så er det en liten, rund knapp med en hake på. Denne trykker du på, på det alternativet som er riktig. Det kan være flere riktige svar på spørsmålene.
  5. Media: Her kan du legge inn bilder og filmer som er relevant for spørsmålet. F.eks: Hvis du har et spørsmål som lyder slik: Hvem er det bilde av her? Da legger du altså bilde du referer til i media boksen.

Credit resources: Her legger du inn eventuelle kilder til film, bilder, spørsmål

 1. Når du er ferdig med spørsmål 1 trykker du på grønn knapp (next) øverst i høyre hjørne.
 2. Skal du ha flere spørsmål trykker du på lilla knapp med kryss på (Add question) og gjentar punkt 6.
 3. Når du er ferdig med å lage alle spørsmålene trykker du på grønn knapp i øverste høyre hjørne (Save) og quizen er laget.
 4. Etter å ha trykket saved får du muligheter til å prøvespille den, se gjennom, dele, og endre.
 5. Når du er fornøyd trykker du på Grønn knapp i øverste høyre hjørne (I´m done)

 

PS: Man kan alltid logge seg inn og endre på de kahootene man selv har laget.  

5.LIVE utvikling #

Hva er LIVE Utvikling

Skjærgårds LIVE utvikling er et kurskonsept for unge mennesker i alderen 15 – 26 år som er engasjert i eller har interesse for musikk og kultur.

LIVE utvikling er et konsept som har til formål å inspirere, utvikle og gi profesjonell veiledning til unge mennesker som ønsker å utvikle sitt kreative talent.
Kursene vil bli arrangert av Skjærgårds LIVE lokallag i samarbeid med Skjærgårds LIVE sentralt. Sammen vil vi legge opp til et kurs som passer for lokallagets ungdommer. Vi har avtale med en rekke dyktige instruktører som har sagt seg villig til å stå i vår portefølje og som ønsker å stille opp på de stedene hvor det er aktuelt.

Kurset kan tilpasses

Kurset er enkelt og tilpasses. Det kan gjøres stort hvor man har som mål å ha mange deltagere eller det kan fokusere på 4 – 5 stk som man tenker ville ha nytte av et kurs. Det kan kjøres flere parallelle kurs med forskjellige temaer samtidig eller man kan fokusere på å kun ha 1 kurs. Kurset kan strekke seg over flere dager eller man kan samle det til en dag. Mulighetene er mange og ingenting er bedre enn noe annet.

Kombiner kurset med møter og konserter.

Hvis ønskelig kan kurset profileres i hele landet. Hvis kurset skal vare over en helg, oppfordrer vi til å kombinere kurset med kulturelle opplevelser og åndelig påfyll. Dette kan gjøres for eksempel gjennom konserter og bibeltimer/møter.

Kurs/workshop vi kan tilby er:

 • Låtskriving
 • Arrangement: Prosjektering og gjennomføring
 • Forteller/tekstleser
 • Foto
 • DJ/låtsampling
 • Lydteknikk
 • Improteater
 • Lovsang
 • Dans
 • Grafitti

Se her for mer info om kursene og konseptet:

https://sglive.no/prosjekter/utvikling/

 

6.Åpen scene #

Mange drømmer om å stå på en scene foran et publikum og fremføre noe de har øvd på. Det kan også være veldig gøy å se noen du kjenner eller ikke kjenner vise fram sine talenter. Åpen scene er et konsept som er ment å skape plass til dette. Meningen her er at terskelen skal være lav, og at alle som vil skal få prøve seg, uansett hva de vil vise frem og hvor flinke de er.

Hva kan man opptre med?

Det er ingen begrensninger med hva man kan opptre med. Det kan være, trylling, sketsjer, skuespill, dans, sang, musikk, akrobatikk, poesi, lek, stand up osv.

Suksessfaktorer:

 1. God planlegging

Det kan ofte lønne seg å ha påmelding til en slik kveld. Ikke for å luke ut dårlige innslag, men for å kunne sette sammen en god kjøreplan. Man risikerer på en slik kveld å få mange og varierte innslag, og dette kan krever omrigg av scene og spesialutstyr. God planlegging og påmelding sørger for at man har tilgjengelig det utstyret som trengs, samt at man kan legge opp kvelden slik at det ikke blir alt for mange sceneskift og lange pauser.

 1. Ha gode konferansierer. Når man åpner for variert standard på opptredenene kan det være greit å ha noen gode konferansierer. En god konferansier vil sørge for at hele kvelden blir mer profesjonell og kan lede publikum på en god måte, for eksempel ved å oppfordre til å gi alle deltagerne en god applaus slik at de får en god opplevelse. En god konferansier vil også kunne underholde publikum mellom innslagene.
 2. Allier deg gjerne med en supportergjeng. Ved å ha en supportergjeng som har som oppgave å klappe og juble for alle innslag sørger man for at det blir god stemning på alt som skjer på scenen, selv om innslaget ikke holder den høyeste kvaliteten. En god heiagjeng vil også kunne få med seg resten av publikum og skape god stemning.

 

7.Sing-along-kino #

Dette konseptet er like enkelt som det er genialt. Man setter på en film, med mye sang, og oppfordrer alle til å synge med av full hals på sangene. Sing-along-kino kan kjøres alene eller det kan kombineres med andre ting som: mat, gudstjeneste/møte o.l.

Et lite tips for at dette virkelig skal ta av og bli god stemning er at man kan alliere seg med en gruppe som drar i gang og synger av full hals når sangene kommer. NB: Det er lurt å sørge for at underteksten på skjermen på sangene er på det språket det synge på. På den måten blir det lett for alle å synge med.

Utstyr:

Lerret, projektor og god lyd.

Filmen (på DVD eller på nett, husk å sørge for god internettilgang)

Kanskje dere også vil ha kiosksalg eller dele ut popcorn?

 

Rettigheter:

For å følge åndsverkloven skal man ha tillatelse fra rettighetshaveren for å vise film utenfor hjemmet. Tenker dere å ikke ha filmvisning så ofte så kan dette enklest gjøre med å kontakte rettighetshaveren til filmen og si at dere ønsker å vise filmen, ca hvor mange som vil se den, om dere skal tjene penger på visningen. I mange tilfeller vil de si at det er OK, i andre tilfeller vil dere måtte betale en liten sum for å kunne vise filmen.

Tenker dere å ha ofte filmkvelder kan dere kjøpe lisenser av paraplyorganisasjoner. Lisensene gir dere fri tilgang til å vise alle filmene fra de selskapene som er tilknyttet organisasjonen. Den største paraplyorgansisasjonen er MPLC (http://www.mplc.no), som har avtale med selskaper som: Walt Disney, Miramax, Paramount, MGM, Dream Works, PIXAR, UNIVERSAL, 20 century fox og mange fler.

Valg av film:

Her er noen tips som kan være nyttige når man skal velge film:

– filmen bør være kjent for mange av de man forventer at kommer

– mange bør kunne mange av sangene fra før

– det bør være sanger du har lyst til å synge med på

– det bør skape GOD STEMNING!

– det er helt ok om det er litt flaut at man faktisk KAN sangene, det er bare gøy!

7.1.Tips til filmer #

Mamma Mia (2008)

Spilletid: 1 t 48 min

Rettigheter: Universal

Aldersgrense: 7 år

Sophie skal gifte seg og er på jakt etter faren sin før den store dagen. Det er bare ett problem – hun er ikke helt sikker på hvem han er. Etter å ha lest morens gamle dagbøker i all hemmelighet, oppdager hun at han er en av morens tre tidligere kjærester. (imbd.com)

 

Grease (1978)

Spilletid: 1 time 50 min

Rettigheter: Paramount

Aldersgrense: 11 år

Danny Zuko og Sandy Olsson møtes en sommer i USA, men etter sommerferien skal Sandy reise til Australia.

Det viser seg ved skolestart at Sandy ikke flytter allikevel. Da de møter hverandre oppfører ikke Danny seg som han gjorde i sommerferien. Grunnen er statusen overfor vennene hans. Sandy er skoleflink, mens Danny tilhører den gjengen som røyker og skulker timer hver dag. Vennene deres mener de er for forskjellige, og at en av dem må forandres, hvis de vil være sammen. (www.imbd.com)

 

Hairspray (2007)

Spilletid: 1 t 57 min

Rettigheter: Warner Bros

Aldersgrense: Tillat for alle

Det er 1962, håret for de store forandringer. Hairspray er en komedie full av musikk, med John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Nikki Blonsky og Zac Efron på rollelisten.

Tracy Turnblad (Nikki Blonsky), en stor jente med et stort hår, og et enda større hjerte. Hennes store lidenskap er dansing, og drømmen er å opptre på «The Corny Collins Show», byens hippeste danseprogram på tv. Og Tracy er tilsynelatende en passende deltager, bortsett fra en liten deltalje. Hun passer ikke. Hennes store figur har alltid avskjermet henne fra de kuleste motene, noe hun til stadighet påminnes om av sin elskelige – men også overbeskyttende mor Edna (John Travolta). (filmweb.com)

 

High School Musical 2 (2007)

Spilletid: 1 t 44 min

Rettigheter: Walt Disney

Aldersgrense: Tillatt for alle

Farvel til klasserommet. Hallo til sommerferie! Men for Troy, Gabriella, Chad og Taylor er det ferie uten en eneste dag på stranden. Troy har nemlig fikset jobb for hele gjengen på en country club, der det viser seg at en årlig talentkonkurranse snart skal gå av stabelen. For gjengen blir det en langt hetere sommer enn vanlig! (filmweb.com)

 

Aladdin (2019)

Spilletid: 2 t 8 min

Rettigheter: Walt Disney

Aldersgrense: 9 år

En spennende og fargerik live-action versjon av Disneys animerte klassiker «Aladdin», en historie om den sjarmerende gategutten Aladdin, den modige og selvstendige prinsesse Jasmine, og Genie som kan være nøkkelen til deres framtid. Regien er ved Guy Ritchie, som bringer med seg sin velkjente teft for ekte og fartsfylt action, på veien mot den magiske porten til byen Agrabah. I rollene møter vi Will Smith som Genie, Mena Massoud som Aladdin, Naomi Scott som Jasmine og Marwan Kenzari som Jafar.(www.filmweb.no)

 

Skjønnheten og udyret (2017)

Spilletid: 2 t 9 min

Rettigheter: Walt Disney

Aldersgrense: 9 år

Et imponerende og filmatisk mesterverk som feirer et av de høyest elskede historier som noen gang har blitt fortalt. I «Skjønnheten og Udyret» møter vi Belle, en smart, vakker og selvstendig ung kvinne som blir tatt til fange av Udyret i hans slott. Til tross for sin frykt, blir hun venn med slottets magiske ansatte og lærer seg å se forbi Udyrets forferdelige ytre og oppdager det gode hjertet til den sanne prinsen innenfor. (www.filmweb.no)

 

Frost (2013)

Spilletid: 1 t 48 min

Rettigheter: Walt Disney

Aldersgrense: 6 år

Når en trolldom forhekser et kongedømme til evig vinter, bestemmer den uredde optimisten Anna, seg for å legge ut på en episk reise for å finne sin søster Elsa, Snødronningen og sette en stopper for hennes iskalde forbannelse. Med seg på reisen har hun den erfarne fjellfareren Kristoffer og hans gode venn, reinsdyret Svein. På reisen gjennom dal og over fjell i ett landskap som minner om Norge, møter de mystiske troll og en fantastisk morsom snømann som heter Olaf. Det er magiske tilstander på hver en fjelltopp og de må sammen kjempe mot de iskalde elementene for å redde kongeriket fra evig forbannelse. (www.filmweb.no)

 

Løvenes konge (2019)

Spilletid: 1 t 58 min

Rettigheter: Walt Disney

Aldersgrense: 9 år

Løvenens konge. Det er en stor dag i løvenes rike når løveungen Simba blir født. En dag er det han som skal overta kongetronen etter sin far Mufasa! Dette er til stor glede for alle utenom Scar, Mufasas slemme bror, som selv ønsker å overta tronen. Men en dag skjer det noe forferdelig, Mufasa dør – og før man vet ordet av det har Scar overtatt tronen! Simba blir jaget ut av flokken av Scar og må klare seg i den store verden helt alene. Langt borte fra familien treffer han Timon og Pumbaa, som blir hans nye venner. Men en dag vender Simba tilbake til løveriket for å gjenvinne sin plass som Løvenes Konge.

 

Mary Poppins (1964)

Spilletid: 2 t 19 min

Rettigheter: Walt Disney

Aldersgrense: Tillat for alle

Mary Poppins, er den bedårende barnepleiersken som bokstavelig talt svever rett inn i hjertet på alle hun møter. Sammen med sin skøyeraktige kamerat Bert og en veske fylt med magi og eventyr lykkes hun også i å forgylle sin vertsfamilies bekymringsfulle tilværelse. I Mary Poppins verden spiller og synger virkelige skuespiullere sammen med animerte figurer i en merkelig blanding av fantasi og virkelighet. Resultatet er blitt en tidløs musikal elsket av alle. (www.filmweb.no)

 

Sound of Music (1965)

Spilletid: 2 t 55 min

Rettigheter: 20th century fox

Aldersgrense: Tillat for alle

Kaptein Von Trapp er en bitter enkemann og en streng far. Han ansetter en guvernante til å ta seg av sine sju barn, og den unge kvinnen snur snart opp ned på familiens tilværelse med sin sang og livsglede. ‘Sound of Music’ er en av de mest populære kinofilmene gjennom tidene. Handlingen i ‘Sound of Music’ finner sted i storslåtte omgivelser i Salzburg, 1938, og bygger på Rodgers og Hammersteins musikal om den virkelige Von Trapp-familien. 

 

The Greatest Showman (2017)

Spilletid: 1 t 45 min

Rettigheter: 20th century fox

Aldersgrense: 6 år

Dette er den sanne og fascinerende fortellingen om P.T. Barnum, en av historiens mest legendariske underholdere. Han var en visjonær som fra ingenting lyktes i å skape et spektakulært sirkus som fengslet millionvis av mennesker rundt om i hele verden.

Hugh Jackman spiller hovedrollen som Barnum, mens vi i andre roller treffer bl.a. Michelle Williams, Rebecca Ferguson og Zac Efron. The Great Showman er regissert av filmskaperen Michael Gracey, med sanger av Oscar-vinnerene Benj Pasek og Justin Paul (La La Land).

 

Dreamgirls (2006)

Spilletid: 2 t 11 min

Rettigheter: DreamWorks SKG

Aldersgrense: Tillat for alle

Filmen ‘Dreamgirls’ foregår i siste andel av 60 tallet og starten av 70-tallet og følger trioen The Dreamettes. Jentene er både lovende og godt på veg frem, da de blir oppdaget av den ambisiøse manager Curtis Taylor Jr.(Jamie Foxx) på en talentkonkurranse.

Han tilbyder dem deres livs største sjanse som korister for toppnavnet James ”Thunder” Early (Eddie Murphy). Men Curtis overtar hele styringen og bestemmer alt fra jentenes utseende til hvordan de skal synge. Curtis gir dem tross alt muligheten for at de selv kan stå fram i rampelyset som The Dreams, men med suksessen følger en pris, som kanskje er mere dyrekjøpt, enn de tre jentene noensinne hadde drømt om.

 

Les Misérables (2012)

Spilletid: 2 t 38 min

Rettigheter: Universal Pictures

Aldersgrense: 11 år

Handlingen i Les Misérables er lagt til 1800-tallets Frankrike. Filmen er en oppslukende fortelling om brustne drømmer og ugjengjeldt kjærlighet, om lidenskap, offer og frelse – et tidløst testament til menneskets overlevelsesvilje. Eksfangen Jean Valjean jaktes på i flere tiår av den nådeløse politimannen Javert. Når Valjean tar på seg ansvaret for å passe på den unge datteren til fabrikkarbeideren Fantine, endres livene deres for alltid.

Tom Hoopers tolkning av Victor Hugos episke fortelling har blitt en spektakulær filmopplevelse. Med internasjonale superstjerner og udødelige sanger – inkludert «I Dreamed A Dream», «Bring Him Home», «One Day More» og «On My Own» – gjenfødes musikalen over alle musikaler.

7.2.Sing-along-kino (privat/korona edition) #

Sing-along-kino er alltid gøy, om man er 100 eller 5 personer samlet. En flott ting å gjøre sammen med sine nærmeste venner er å samle dem til en liten sing–along-kino i hagen med projektor og lyslenker, eller i stua foran TV’en med levende lys og gode sofaer.

Kanskje dette også er anledningen til å gjøre det lille ekstra for dine gjester. Lag dine egne kinobilletter som de må ha med seg når de kommer på besøk. De kan også få noe godteri-bonger, som de kan handle med i kiosken som du har laget på kjøkkenet eller på et hjørne på verandaen. Gjesten må selvfølgelig få beskjed om å ta med seg søppelet når de går og legge det i søppeldunkene du har satt fram ved døren. Så er det bare å snurre film. Tips til filmer finner du i kapittelet over.

NB: Så lenge denne kinovisningen er privat, i ditt eget hjem og for dine venner trenger du ikke kjøpe linsens for å vise filmen. Ønsker du å gjøre arrangementet litt mer offentlig, så er det kjempe gøy, men da trenger du å tenke på litt flere ting. Se forrige kapittel for å lese om hva du burde tenke på da. 

8.LIVE Rollespill #

Rollespill er et slags skuespill uten manus. Rollespillet går ut på at dere lager en setting for handlingen. Det kan være et familieselskap, bryllup, barnebursdag, begravelse, gamlehjem klassetur osv. Dere planlegger kvelden etter hva slags setting dere ønsker. Velger dere f. eks bryllup, må dere stelle i stand et ”kirkerom” til vielsen og et ”selskapslokale”. Dere må ordne god mat og pynte fint.

Deretter må ungdommene melde seg på arrangementet for å bli med. Når ungdommene har meldt seg på, får de tildelt en rolle.

Rollene må dere lage selv. Rollene må innehold navn, relasjon til andre roller, en liten beskrivelse av utseende og gjerne et oppdrag de må gjennomføre i løpet av kvelden.

Så er det bare å sette i gang og la settingen og rollene skape kvelden!

Et eksempel på et rollespill kommer her: (LIVE Bryllup)

 

8.1.LIVE bryllup #

LIVE bryllup

 

Dette er et bryllup mellom Siri von Hanbegg Møller og Per Hansen. De har to helt forskjellige familier. Familien til Siri er en stor, rik, internasjonal og adelig familie, mens Per har en liten, fattig bondefamilie fra en avsidesliggende gård i Hardangerfjorden. De møttes på Tinder.

 

RolleNavnBeskrivelseOppdrag
BrudSiri von Hanbegg MøllerSiri von Hanbegg er rik, har gått på privatskole i New York, har et stort nettverk. Siri er hyggelig, snill og klok ung dame. Hun fungere som en slags diplomat for venner og familie. Siri vil vekk fra storbylivet og drømmer om å bosette seg på en avsidesliggende gård. Siri har lett for å vise følelser og elsker å snakke om følelsene sine. Blir fort rørt. Er hodestups forelsket i Per som hun møtte på Tinder.Begynner å hulke og gråte av alle taler

 

Skal holde tale til brudgommen: Per Hansen, en stille bonde som liker det enkle livet og har en forkjærlighet for traktorer

BrudgomPer HansenEr en sterk og kjekk kar. Han har aldri vært i utlandet, og trives best hjemme. Han er mann av få ord, tar aldri initiativ til samtaler, og svarer så kort som mulig på spørsmål. Men han er ikke dum. Han elsker det enkle livet, naturen, dyr og traktorer.Prøve å snakke med så få ord som mulig.

 

Holde tale til bruden Siri. Hun kommer fra en rik adelsfamilie, men er veldig snill og klok og lengter etter et liv på landet med deg.

Far til brudGreve von MøllerBestemt myndig mann. Eier et skipsmeglerfirma som han leder fra slottet sitt i München. Snakker gebrokken norsk og har hvert gift med Lady Hanbegg (mor til brud), men det skilte seg for 3 år siden.

Sitt største ønske er at dattera (bruden) skal finne seg en rik mann og overta familiebedriften.

Har et dårlig forhold til brudens mor, som stakk av med halve formuen da hun gikk fra ham.

Holde tale til brudeparet: Du liker ikke brudgommen som er en enkel bondegutt, i talen må dette komme fram.
Mor til brudLady HanbeggKommer fra en rik østerisk familie. Har ingen jobb, men lever av pengene fra sin egen familie og de pengene hun fikk da hun skilte seg fra skipsmegler Greve von Møller (brudens far). Hun er en typisk bimbo, med interesse for gull, glitter og fame. Hun har giftet seg på nytt med fitnesstreneren sin Jørgen Biseps. Du skal lage en liste over alle smykkene gjestene har på seg i bryllupet og prøve å fastsette verdien på disse. På slutten av kvelden skal du kåre en vinner av den med dyreste smykke.
Stefar til brudJørgen BisepsJørgen Biseps har giftet seg med Lady Hanbegg. Han innrømmer det ikke, men han giftet seg på grunn av penger. Han er en storsjarmør og en småkjeltring.Du skal flørte med alle
Forlover til brudJune Aker HansenJune kommer fra Oslo og møtte Siri (bruden) på kostskole i New York. June er en rolig og sindig dame, som kommer godt overens med alle folk. June støtter Siri i alle valg hun tar og er hennes største fan, forsvarer og hennes alle beste venninne. Selv om June kommer fra en rik familie, så er hun ikke så stolt av det. Hvis hun kunne velge så hadde hun valgt et helt normalt A4-liv. June er opptatt av en rettferdig verden, miljøvern og kildesortering. Du skal ha tale til bruden, hvor det meste egentlig handler om kildesortering.

 

Talen skal være sammen med den andre forloveren Sandra Semeg

Forlover til brudSandra SemegSandra er en venninne, men ikke noen god venninne, fra kostskolen til bruden (Siri). Sandra elsker oppmerksomhet, drama og intriger. Hun fikk rollen som forlover rett og slett fordi hun klarte og grine seg til den. For henne handler forloveroppgaven om at dette er hennes sjans til å skinne. Både i kirken, men ikke minst under forlovernes tale.Du skal holde tale sammen med den andre forloveren June Aker Hansen. I talen snakker du mest om deg selv og hvor fantastisk du er.
Søster til brudJenny MontekarloJenny er en business-kvinne og den eldste av søstrene til Siri (bruden). Hun er farens høyre hånd når det gjelder å drifte familiens skipsmeglerfirma. Hun er seriøs og streng, sjefete og smiler aldri. Hun er vant til å alltid få viljen sin. Hun er alltid på jobb, mye i telefon og snakker kun om aksjer og hvordan tjene/spare penger. 
Mannen til søster til brudenFritjof MontekarloFritjof er gift med Jenny som er brudens eldste søster. Fritjof har ikke noe personlighet, han er grå og kjedelig og er alltid sammen med sin kone som bestemmer alt han skal gjøre. Han mener ingen ting annet en det konen mener. Han spør alltid konen om lov før han gjør noen ting som helst.Du skal ikke være mer en 2 meter unna din kone Jenny. Du må få hennes tillatelse til alt du gjør.
Søster til brudSusanne OlsenSusanne er søstra til bruden og er nest eldst av 6 søsken. Susanne er en typisk hjemmeværende husmor, som i anledning bryllupet har fått barnefri. Hun er gift med Sivert Olsen som jobber som mekaniker. Susanne elsker sine barn og sin mann, selv om hun og mannen alltid krangler høylytt. Susanne er veldig opptatt av tradisjonelle kjønnsroller. Hun snakker konstant om sine barn..
Mannen til søster til brudenSivert OlsenSivert Olsen er mekaniker og en typisk mannemann. Han elsker alt som har med jakt, fiske, fotball og biler å gjøre. Han liker ikke oppdressa sammenkomster som bryllup, men prøver å gjøre det beste ut av det ved å vitse på andres bekostning. Sivert er gift med Susanne som er søstera til Bruden.Fortelle minst 20 vitser i løpet av bryllupet.
Søster til brudFride HansdottirFride er nest yngste søstra til Siri (bruden). Fride er en kunster, som elsker sterke og mange farger. Fride snakker i bildespråk, som gjør det neste umulig for folk å skjønne og forstå hva hun snakker om. Fride er gift med Heidur en jazzmusiker fra Island. 
Mannen til søster til brudenHeidur HansdottirHeidur er en jazzmusiker fra Island. Han snakker bare engelsk selv om han kan både norsk og islandsk. Heidur går alltid å nynner på jazzlåter og kan fort drømme seg vekk. Han er distre, men veldig hyggelig.

Heidur er gift med kunstneren Fride som er brudens nest yngste søster.

 
Søster til brudJorunn von Hanbegg MøllerJorunn er Siri (brudens) yngste søster. Hun er 34 år og utdannet antropolog. Jorunn har ingen fast jobb, men reiser rundt i verden og driver med humanitært arbeid. Jorunn er ekstremt sosial og veldig inkluderende. Hun elsker å lære nye ting og er oppriktig interessert i andre mennesker. Hun har et rettferdighetshjerte som gjør at hun alltid søker mot de som er utestengt, ensomme eller på forskjellig måter trenger en venn. 
Bror til brudOscar von Hanbegg MøllerOscar er lille broren til bruden (Siri). Han er den yngste av 6 søsken og den eneste gutten. Han er en attpåklatt og er 13 år yngre en nestemann i søsken flokken. Oscar er grådig, skal alltid ha viljen sin og får alt han peker på av sine foreldre (Greve von Møller og Lady Hanbegg) 
Tante til brudNelly FontanaNelly er søsteren til bruden far. Hun er en mektig politiker i Lichtenstein. Hun er en bedreviter som har svar på alt og skal alltid ha rett. Hun elsker diskusjoner. Nelly er gift med Fredrich. 
Onkel til brudFredrich FontanaEr onkel til bruden og gift med Nelly. Fredrich jobber som politisk rådgiver og er rådgiveren til sin kone som er politiker i Lichtenstein. Fredrich er overbeskyttene ovenfor sin kone og er alltid på vakt og passer på at hun ikke sier eller gjør noe som vil ødelegge for hennes politiske karriere. 
Tante til brudSimone LudvigsenSimone er skuespiller og superkjendis. Hun liker å være i rampelyset, elsker smalltalk og hater dype samtaler. Simone er gift med en annen skuespiller Robert. Simone er tante til bruden og søster til brudens far. 
Onkel til brudRobert LudvigsenRobert er gift med skuespilleren og superkjendisen Simone. Robert er selv skuespiller, men på langt nær så kjent som Simone. Robert gjør alt han kan for å bli mer kjent. Han utnytter ekteskapet med Simone og prøver alt han kan og sole seg i hennes glans. 
Tante til brudIrene MøllerEr søsteren til moren til bruden. Men hun er også søster i åndelig forstand, ved at hun er en nonne. Irene er lyttende og opptatt av sine medmennesker og en frimodig kvinne. Hun spør gjerne folk om hun kan be for de og om de vil skrifte eller samtale med henne. 
Farmor til brudSonja MøllerEr farmor til bruden. Sonja er en meget pen dame. Men både synet og hørselen svikter. Det betyr at hun er ganske klønete og snakker ekstremt høyt. 
Farfar til brudRuben MøllerEr farfar til bruden. Han hører ekstremt dårlig, noe som gjør at han også snakker høyt. Ruben sliter med fordøyelsen noe som gjør at han har mye sure oppstøt og raper mye.Rape høyt 2 ganger under vielsen og 1 gang under hver tale
Mormor til brudTiril HeidvinbruMormor til bruden.  Du er rik, men senil. Du glemmer hele tiden hvor du er og hvorfor du er der du er. Du glemmer også at du er rik og tror egentlig at du er en kelner på stedet. 
Venn til brudJohn SmithVenn av bruden. Driver en hipp kaffebar i New York og det var der du traff bruden. Du er hobbypoet og liker å snakke med folk om poesi. Forteller gjerne noen av diktene dine og ønsker å få tilbakemeldinger på de, men takler dårlig å få kritikk.   
Venn til brudFrank BroilFrank er en gammel klassekamerat av bruden. Frank er metroseksuell og elsker sminke. Både å ha på seg, men også å snakke om. Lever av å ha sminkekurs.Kom med gode tips til gjestene om sminke.
PrestenSigvald OddsteinSigvald er en gammel, snart pensjonert, prest. Han vil egentlig ikke ha vielsen, men har blitt tvunget av prosten til å ha den. Er litt sur og viser lite følelser, med mindre det er snakk om fotball for det elsker han.Skal ha hele vielsen, vær sur og prøv å få den unna så fort som mulig.
Venn til brud   
Venn til brud   
Venn til brud   
Venn til brud   
Venn til brud   
Venn til brud   
Kjæreste til venn til bruden   
Kjæreste til venn til brud   
Kjæreste til venn til brud   
Kjæreste til venn til brud   
Naboen til brudgommen   
Grand onkel til brudgom   
Kamerat av faren til brudgommen   
Forlover til brudgommen   
Barndomsvenn av brudgommen   
    
    
    

 

9.Strikkekvelder/Strikkeklubb #

Stikking har en lang tradisjon i kristen sammenheng i Norge. Det sies at Hans Nilsen Hauge var en ivrig stikker der han gikk land og strand rundt og skapte vekkelser. Hvor mange millioner kroner er ikke samlet inn til misjon og menighetsdrift på basarer og julemesser der driftige kvinner har sydd og stikket premier til utlodding?

Strikking har vært populært lenge, så hvorfor ikke ta det tilbake til menigheten og bedehusene!

Mye fint å lage

Det er noe fint med det å være kreativ, og mange vil nok påstå at vi mennesker er skapt til å skape og lage ting.

Det er utrolig mye fint man kan stikke. Luer, skjerf, votter, puter, tepper og gensere.. Det er nesten bare fantasien som setter grenser. Man kan strikke til eget bruk, til å gi bort eller for å selge til inntekt for menigheten/bedehuset.

Bygge bro mellom generasjonen

Over alt i Norge finnes det eksperter i dette faget. Mange av de går under fellesbetegnelsen ”bestemor”. Ved å ha strikkekvelder/klubber kan man bygge broer mellom generasjoner. ”Bestemor” kan bli med som ekspert/læremester og ungdommene kan lære og skape.

Krever lite

Strikking krever ikke så mye av utstyr. Man trenger strikkepinner i forskjellige størrelser. Garn i forskjellige tykkelser og farger. Strikkeoppskrifter og gjerne en læremester eller en annen som kan lære bort til de som ikke er så erfarne fra før.

Det anbefales at lokallaget kjøper inn garn, pinner og strikkeoppskrifter som de låner ut. På den måten blir det lett å bli med.  

Strikkepinner og garn: Det finnes mange butikker hvor garn og strikkepinner kan kjøpes. Billigbutikker: Nille og Europris

Eller online butikker som:       www.hobbii.no

                                                www.glapris.no

                                                www.idestova.no

Det finnes også et stort antall med nisjebutikker rundt omkring i Norge som kan hjelpe deg med alt utstyr du trenger, inkludert tips og råd. Eksempler:Stoff og stil, Strikkedilla

Strikkeoppskrifter:

Mange har kanskje noen gode gamle oppskrifter liggende hjemme som man kan låne. Ellers så finnes det et hav av strikkebøker med oppskrifter man kan kjøpe eller låne på biblioteket. Den enkleste måten er kanskje likevel å søke på oppskrifter på nett. Der vil man finne utrolig mye. Mange av de koster litt, men man kan også finne gratis oppskrifter.

Fellesprosjekt:

Det er kanskje en god idé og la ungdommen få velge selv hva de vil lage slik at de kan lage noe de kan være stolte av og ha bruk for. Et tips kan også være å ha et fellesprosjekt, f. eks at alle skal lage en ting som man lodder ut på en basar eller selger på en julemesse lokalt til inntekt for misjon, diakonalt prosjekt eller det lokale ungdomsarbeidet. På den måten for ungdommene et felles prosjekt og de skaper noe som får betydning ut over dem selv. 

10.Litteratur/poesikvelder #

Det å lese og skrive er det mange ungdommer som har en interesse for. Hva med å arrangere litteraturkvelder eller kanskje til og med en bokklubb?

10.1.Bokklubb #

Hvis det er mange leseglade ungdommer i ditt lokallag, hvorfor ikke samle de til en leseklubb? Leseklubben går ut på at man sammen velger hvilken bok man skal lese, så leser man boken hver for seg og til slutt samles mann for å prate om boken. Man kan også møtes underveis i leseprosessen. Kanskje dere også vil gi terningkast og føre en egen liste over de beste bøkene.

10.2.Litteraturkvelder/poesikvelder #

Her inviterer man en forfatter til å komme å snakke om boken sin eller interessante temaer som boken tar opp. Man kan gjerne ha flere gjester som snakker om den samme tematikken og kanskje også noen musikalske innslag for å få litt variasjon i kvelden.

10.3.Kurs #

Det er flere forfattere og «litteraturentusiaster» som tilbyr forskjellige typer kurs innen romanskriving, låtskriving, høytlesing og fortellerkunst. Se blant annet avsnitt 5.1 for tips til kursholdere.

11.Syklubb #

Tenk å kunne lage/designe sine egne klær og andre tekstiler. Hvorfor ikke lenge til rette for at ungdommene nettopp kan gjøre det? Start en syklubb!

Utstyr

For å ha en syklubb så trenger man litt utstyr som koster litt penger. I utgangspunktet vil man kunne komme langt med symaskin, en god saks, målebånd, tråd og tekstiler. Noen av utgiftene er en engangsutgift og du kan selvfølgelig søke SgLIVE frifond om støtte til innkjøp.

Hvordan lære?

Den lettest og kanskje morsomste måten å lære på er å få med seg noen som kan undervise, vise og lære bort. Hvis man ikke har en slik person tilgjengelig så finnes det mange gode sy- og håndarbeidsbøker som det er mulig å få tak i på nett.

Hva skal man lage?

Her er det bare fantasien som setter grenser. Man kan lage klær, redesigne klær, puter, duker, gardiner, vesker, eller redesigne møbler. Som sagt; fantasien er det som setter grenser. Er man nybegynner så er det lurt å starte med noe enkelt, f.eks med å sy på pynt på gensere eller andre plagg.

Inspirasjon

Det finnes mange bøker å kjøpe og lese om dette. Man kan også se på design-/syprogrammer på TV for å få inspirasjon.  

12.Pool party #

Hva tenker du om å skape sydhavsstemning i kalde Norge? Hvorfor ikke arrangere pool party!! Book en svømmehall eller få tak i et svømmebasseng, lei inn lys og DJ til danseparty, blås opp badedyret og inviter til ordentlig festivalstemning i vannet!

For å skape den riktige sydhavsstemningen så kan man også kjøpe inn oppblåsbare palmer, pynte med lyslenker, vimpler og bambusvegger. Kanskje til og med lage en egen bar, hvor man servere paraplydrinker (alkoholfrie selvfølgelig)? Og kanskje dere også skal smelle til med en liten (eller stor) isbar. Hvis dere vil gjøre det lille ekstra kan dere be deltagerne om å komme i kostymer. De kan kle seg ut i gammeldagse badedrakter, eller kanskje hula-skjørt og hawaii-kranser er å foretrekke.

Bassenget kan dere fylle opp med diverse oppblåsbare leker, for å skape aktivitet og lek i vannet. For å toppe det hele kan dere arrangere en limbokonkurranse og kåre festens mykeste, og også kanskje stiveste?!

Denne aktiviteten er det også mulig å nedskalere. Bassenget kan du bytte ut med et plaskebasseng i hagen og DJ kan byttes ut med en spilleliste, det kan bli like gøy det!

13.Ligretto turnering #

Ligretto er et kortspill som går ut på å være rask i reaksjonen. Et veldig morsomt spill som passer bra for alt fra 2 – 16 spillere. (NB: For å være mer en 4 spillere trenger man to Ligretto-kortstokker i forskjellige farger).

Blir man flere enn 16 spillere er det også mulig lage en større turnering med grupper og sluttspill.

Reglene for ligretto finner du her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ligretto
https://kortregler.no/ligretto

Ligrettokort kan du blant annet få kjøpt her: 

https://gamezone.no/avdelinger/brettspill-nettbutikk/ligretto-r%C3%B8d-kortspill-norske-regler-terningkast-6-i-vg-122344-p0000051045?gclid=EAIaIQobChMIt9jngr2F8QIVlNayCh2zdgyrEAAYAiAAEgKcIfD_BwE
https://www.extra-leker.no/-8/spill/ligretto-bla?gclid=EAIaIQobChMIt9jngr2F8QIVlNayCh2zdgyrEAAYAyAAEgJLN_D_BwE
https://www.ark.no/boker/unknown-Ligretto-bla-4001504011116
https://www.norli.no/kortspill-ligretto-gronn

14.Barnebursdag #

Mange oss har gode minner fra barnebursdager vi var på i vår barndom. Hvem sier at det bare er barn som kan feire i barnebursdag. Hvorfor ikke arrangere en barnebursdag hjemme hos deg og inviter med dine venner.

For at de skal bli skikkelig gøy, så må du gjøre det gjennomført.

Dette kan du gjøre:

Invitasjon: Start med å sende en invitasjon (gjerne et bursdagskort)

Pynt: Pynt huset med ballonger (masse ballonger og hatter til alle gjestene)

Servering: Bak en kake (kanskje en sjokoladekake), lag et gele-tog (Tips: bruk kvikklunsj som skinner, seigmenn som passasjerer) kok opp wienerpølser og ha de i brød eller lompe. Til drikke er det brus med sugerør som gjelder (oppfordr gjerne gjestene til å blande brusene med hverandre for å få mer eller mindre rare farger og ekle smaker)

Det som først og fremst gjør en barnebursdag til en barnebursdag er barnelekene. Her kommer noen tips til leker dere kan leke:

Stol leken: Regler

Hente leken: regler

Tegne halen på grisen: regler

Plystre med Marie-kjeks i munnen: Be alle gjesten om å butte 2 – 4 Mariekjeks i munnen også skal alle sammen plystre bursdagssangen

Avslutning: Som avslutning kan det passe fint med å ha en fiskedam slik alle gjestene kan få med seg en godtepose hjem. (ekstra morsomt blir det om alle må bli hentet, og de som henter må ringe på døren, slik at verten kan rope …………du har blitt hentet)

15.Online improteater (koronavennlig) #

Har man noen personer i sitt lokallag som er glad i teater, eller så kan man eventuelt leie inn noen «profesjonelle» til å ha en online versjon av improteater. Hvor skuespillerne kommunisere med de som ser på via facebook.

16.Vandrehistorie (koronavennlig) #

Hva med å lage en vandre historie? Hvor alle som vil bli med på denne aktiviteten kan skrive maks 500ord hver. Dette går ut på at en person starter med å skrive en historie opplevd eller funnet på. Personen kan bare bruke 500ord, når første man har skrevet sin del så sendes historien videre til neste person som skriver videre på historien maks 500ord. Og så sendes den videre og videre…..For at dette skal være spennende og folk skal kunne følge med på hvordan historien utvikler seg så kan det f.eks. opprettes en facebook side hvor historien blir lagt ut så langt den har kommet til en hver tid.

17.Orienteringsløp/sporlek (koronavennlig) #

Er ungdommene deres av den spreke sorten, og gode på kart og kompass så kan dere kanskje legge opp til et individuelt orienteringsløp/sporlek?

18.Online turnering (koronavennlig) #

Man kan arrangere en turnering for deres ungdommer i forskjellige online spill.

19.Bilrebus/sykkelrebus (Koronavennlig) #

Bilrebus går ut på å samle flere lag i biler eller på sykkel som kjører rundt i nærområdet og løser oppgaver. Disse kan være generelle spørsmål, eller de kan være tilpasset lokalmiljøet eller stedet der oppgaven er plassert. Vi har tilgang til et eksempel på hvordan Barnekirka i Kragerø Frikirke gjorde, trykke her Bilrebus Barnekirka i Kragerø Frikirke for å finne eksempelet.

20.Samtalekveld om utfordrende temaer #

Det å kunne ytre seg og si sin mening er en rettighet alle mennesker har. Det å engasjere seg i saker og temaer er også en viktig forutsetning for utvikling i unge menneskers liv. Skjærgårds LIVE ønsker å være samlende og ikke fokusere på de tingene som splitter oss. Samtidig ønsker vi at ungdommer skal engasjere seg og komme til ordet med de meninger og tanker de måtte ha om vanskelige temaer som gjelder kultur, tro og ungdomstiden.

En samtalekveld kan være en fin måte å legge til rette for dette. Med samtalekveld mener vi at man samler ungdommene for å snakke om vanskelige temaer, enten i plenum, i grupper eller en kombinasjon. For at ungdommene skal føle seg frie til å tenke, undre seg og si hva de mener er det viktig at ledere ikke kommer med uttalelser om hva som er riktig og galt å mene, men heller stiller spørsmål som får ungdommene til å tenke og mene selv.

Under følger noen innspill til hva en slik samtalekveld kan inneholde. Merk at det kun er ment som FORESLÅTTE INNSPILL til temaer og spørsmål, og at det bør videreutvikles og tilpasses til den enkelte situasjon og ungdomsgruppe før gjennomføring. Vi vil oppfordre til å lage et opplegg tilpasset det konkrete, lokale behovet, eller benytte ferdige opplegg. Se liste over ressurser nederst for tips.

 

Forslag til temaer og spørsmål kan være:

Tema 1: Porno
Kan vi lære noe av å se på porno?
Er man utro om man ser på porno når man har en kjæreste?
Hva gjør pornoen med vårt menneskesyn?
Hva gjør pornoen med vårt syn på mannen og kvinnen?
Er det noe porno som er greit å se på og noe som ikke er greit å se på?

Tema 2: Alkohol og fest
Er det synd å drikke alkohol?
Er det skadelig å drikke alkohol?
Er det greit å drikke alkohol før man blir 18år?
Hva er for mye alkohol?
Hva er argumentene for å ikke drikke alkohol?
Opplever du at det er drikke press?

Tema 3: Vold i film og spill
Er det greit å se på film og spill med mye vold?
Er det greit å spille spill hvor man skal drepe hverandre som underholdning?
Kan man bli påvirket av det man ser og spiller?
Klarer vi å skille virkeligheten fra fantasi?

Tema 4: Banning
Hva er banning?
Er det greit å banne?
Når er det ikke greit å banne?
Finnes det situasjoner hvor det er greit å banne?
Kan banning være skadelig?
Hvorfor banner vi?

Tema 5: Populærmusikk
Er det greit å høre på populærmusikk hvor man synger om sex og det er banning i?
Burde vi bare høre på kristen musikk?
Må vi bare høre på og synge kristnesanger i kirken?

Tema 6: Tvil og tro
Hva vil det si å tro?
Hva vil det si å tvile?
Hva er bra med å ikke tvile?
Hva er bra med å tvile?

Klima

Klima har alltid forandret seg, hvorfor skal vi bry oss nå?

Er vi sikre på at klimaforandringene er menneskeskapt?

Nytter det å bli mer klimabevist?

Hva sier bibelen om å ta vare på jorda og det som lever der?

 • Hva betyr det for oss?

 

Kilder til klima samtale kan du blant annet finner her:

https://naturvernforbundet.no/sporsmal-og-svar-om-klima/category3927.html

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/Tema/km%202021%20mer%20himmel%20p%C3%A5%20en%20truet%20jord/

 

 

Ressurser
Det finnes mange som har laget samtale opplegg til ulike temaer. Her har du noen tips:
https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/risk-nytt-samtaleopplegg
https://www.lundeforlag.no/grill-en-kristen-med-samtaleopplegg-pakke
https://acta.no/content/uploads/sites/11/2018/09/samtalehefte-bonn_tiltrykk-0022.pdf
https://www.fribu.no/teenspill
https://www.blakors.no/for-barn-og-ungdom/snakkekort/

21.Sommer OL #

Vi tørr å påstå at de aller fleste kjenner til konkurransen sommer OL. Men hva med å lage din egen versjon, tilpasset din hage og for dine venner/naboer eller ungdomsklubb.

Her kommer en liten guide til hvordan du kan lage en trivelig konkurranse dag i din hage. MERK: Det er ikke meningen at du nødvendigvis skal gjøre alle de tingene som står her. Men plukk ut de tingene du syntes er gøy og lag din egen versjon.

Kommentatorer: Har du prøvd å se på en sport sending uten kommentatorer, det kan være ganske kjedelig. Hvis du planlegger at det er en del folk som skal se på hver øvelse, så kan det være en god idé å utfordre noen som er glad i å snakke til å kommentere øvelsene 

 Startnummer: Alle som skal delta på sommer OL kan få sitt eget startnummer. Dette kan gjøres så enkelt at du skriver ut nummerere på A4 eller A5 ark og fester de med sikkerhetsnåler på deltagerne. 

Åpningsseremoni: Et hvert OL åpnes med en åpningsseremoni og fakkeltenning. Få alle som skal delta på OL til å stille seg på rekke og ta en liten runde i hagen, mens dere spiller musikk på anlegget. Der etter kan alle stille seg på rekke og navnene (og startnummer) blir lest opp. Deretter kan nasjonalsangen bli sunget, før åpningsseremonien avsluttes med at en fakkel blir tent, eventuelt en grill hvis dere skal grille i løpet av OL. (sørg for masse tennvæske slik at dere får en stor og fin flamme). Så kan den som eier hagen proklamere: LET THE GAMES BEGIN.

Konkurransen: Hvordan man velger å gjennomføre konkurransene er litt avhengig av antall utøvere og hvor lang tid man har på å gjennomføre OL. Her må du altså ta en vurdering på antall øvelser og hva slags form du vil ha på konkurransen. Skal dere gjennomføre en og en øvelse? Eller skal flere øvelser gå samtidig?

Avslutning og medalje seremoni: Det er forskjellige måter å gjøre dette på. Alle deltagere kan få et deltagelsesdiplom for å gjennomføre OL. Eller man kan kåre vinnere. Man kan kåre vinnere for hver øvelse og/eller man kan kåre årets olympier, altså den som har gjort det best sammenlagt. Man kan selvfølgelig også kåre andre og tredje plasser. Dette er opp til deg.

Avslutt gjerne OL med nasjonalsangen.

Øvelser: Her er en liste med forslag til øvelser.

Boccia: Regler

Krokket: regler

Kubb: regler

Fotballtriksing: Hvor lenge kan du holde ballen i luften før den spretter i bakken

Bowling: Lag en bowling bane med flasker som kjegler og kålhode som bowlingkule

Sekkeløp: Trekk en striesekk opp til livet, holder denne ved hoften og hopper så fort du kan fra start til mål.

Potetløp: regler

Slå spiker i planke: Hvem klarer å slå en spiker ned i en planke med færrest hammerslag?

Fylle et glass med vann: Konkurransen går ut på å fylle et glass med vann, men det er bare lov til å bruke et sugerør til å fylle glasset

Hoderisting: Fest en skritteller til hode og se hvem som klarer å riste hode flest ganger på 20 sekunder

Tautrekking: regler

Trenger du flere tips til andre øvelser, så er det bare å ta en liten søke runde på google 

22.Teatersport #

Man får ikke mer moro enn man lager selv, sier ordtaket. Teatersport og improteater er noe man kan lage selv, det kan gjennomføres i både små og store grupper/lokallag, og det er også ordentlig gøy å se på for et eventuelt publikum! Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, her kommer noen forslag:

Brettspill: Alias og Ryktet går er begge brettspill som inneholder en del elementer fra teatersport.

Leker: Gul bolle er en typisk teatersportlek, hvor man får bruk for improvisasjon og kreativitet. I denne leken skal man både forklare, mime og assosiere, og ikke minst gjette. Det finnes flere varianter av denne leken, her finner du en link til en av variantene: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/126051

Det finnes også mange ulike teatersportøvelser som kan brukes både som oppvarming, lek og framføring:

Frys: To personer starter å spille ut en handling i en setting som «publikum» har laget. Det kan f. eks. være: En kunde drar til Elkjøp for å klage på et produkt som ikke virker. Når som helst kan hvem som helst fryse handlingen og bytte plass med en av skuespillerne, og starter igjen skuespillet, men nå med en ny handling som den nye skuespilleren bestemmer (uten å si det til den andre)

Rekvisitter: «Skuespillerne» får utdelt en rekvisitt hver og skal konkurrere om hvor mange forskjellige ting man kan bruke rekvisitten til.

Det er noe på stolen: Skuespillerne får beskjed om å sette seg ned på stolen. Men på den stolen blir det plassert forskjellige «fantasi» ting, hvordan vil skuespilleren løse dette? F. eks: Stolen brenner, det er en fuglebæsj på den, det sitter en gammel dame der, stolen er i fare for å rase sammen, stolen har bare ett bein.

For inspirasjon til flere øvelser kan vi anbefale å se og hente tips fra TV-programmet «Whose line is it anyway»:  https://www.youtube.com/results?search_query=whose+line+is+it+anyway

Suggest Edit