Visjon og verdier

Skjærgårds LIVE sin visjon lyder som følger:

Vi vil utruste unge mennesker til å følge Jesus gjennom relevante kulturarenaer der de opplever inkluderende fellesskap og blir utfordret til å utvikle talenter og realisere drømmer.

 

Landsmøtet 2017 vedtok følgende Visjonsdokument:

Visjonsdokument Skjærgårds LIVE