Visjon og verdier

Skjærgårds LIVE sin visjon lyder som følger:

Skjærgårds LIVE – Der Jesus, kultur og drømmer møtes.

Vi vil inspirere barn og unge til å følge Jesus gjennom fellesskap der vi opplever kultur, utvikler talenter og realiserer drømmer. 

Landsmøtet 2021 vedtok følgende visjonsdokument: