Om Skjærgårds LIVE

Skjærgårds LIVE sin visjon lyder som følger:

Skjærgårds LIVE – der Jesus, kultur og drømmer møtes.

Det innebærer at vi vil inspirere barn og unge til å følge Jesus gjennom fellesskap der vi opplever kultur, utvikler talenter og realiserer drømmer.

Skjærgårds LIVE er en kristen ungdomsorganisasjon som ønsker å jobbe for lokale Skjærgårds LIVE-arrangementer i hele landet, hele året. Med Skjærgårds LIVE-arrangementer menes, konserter, seminarer, festivaler, kurs, aktiviteter og lignende.

Vi vil være en praktisk og økonomisk ressurs for Skjærgårds LIVE lokallag og medlemmer.
Vi vil være et nettverk og en organisasjon på tvers av kirketilhørighet og konfesjon.

Vi vil med vårt nettverk koordinere og samle Skjærgårds LIVE-medlemmer til felles innsats for lokale arrangementer.

 

Ved å bli medlem i Skjærgårds LIVE er du med å bidra til:

– at vi gjennom nettverket kan få en økt bevissthet rundt viktigheten av lokale kristne arrangementer.
– at vi kan koordinere landsdekkende turneer og lignende som gjør at flere kan stå sammen om lokale arrangementer.
– at vi kan bygge opp en ressursbank for hvordan vi gjennomfører ulike arrangementer.
– at det kan genereres statlig støtte til lokale Skjærgårds LIVE-arrangementer.

Mange av dere har allerede erfaring i å arrangere konserter og lignende i deres nærmiljø. Andre har et ønske om å gjøre dette, men har manglet nødvendig kompetanse og ressurser. Vi utfordrer dere til å bli med i Skjærgårds LIVE slik at vi kan støtte hverandre i et felles ønske og mål om å se flere kristne arrangementer på lokalt plan. 

Bli medlem her. 

SAMARBEID MED STIFTESLEN SKJÆRGÅRDS

Skjærgårds LIVE ble stiftet sommeren 2008. Allerede første sommeren hadde organisasjonen ca 2000 medlemmer og det var startet 9 lokallag i 6 fylker.

Vi har et nært samarbeid med Stiftelsen Skjærgårdsgospel. Gjennom dette samarbeidet vil Skjærgårds LIVE være en bidragsyter inn i blant annet Skjærgårds Music & Mission Festival. Vi erfarer at Skjærgårds LIVE både sentralt og lokalt nyter godt av Skjærgårdsgospel sin over 40 års erfaring med arrangementer av ulike slag. Les mer om Stiftelsen Skjærgårds

 

Hvordan er vi organisert?

Det øverste bestemmende organ i Skjærgårds LIVE er Landsmøtet, tidligere kalt generalforsamling. Landsmøtet velger Landsstyret. Landsstyret har hovedansvaret for organisasjonen. Landsstyrets oppgave er å tilrettelegge og hjelpe lokallag og lokallagsmedlemmer med å arrangere lokale arrangementer. Den sentrale staben ledet av daglig leder har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. Den viktigste jobben skjer i lokallagene, og lokallagene ledes av et styre valgt av lokallagets medlemmer. Man kan være medlem av Skjærgårds LIVE uten å være aktiv i et lokallag, men det er en stor fordel og engasjere seg i et lokallag hvis man ønsker å få best mulig hjelp til arrangementer.