Alternativ aktivitet i lokallag

 

Koronapandemien har satt sine begrensninger på hva slags aktiviteter man kan ha og hvor mange som kan samles på ett sted. Likevel er det fullt mulig å finne på noe å gjøre sammen med barn og unge i ditt lokallag. Her kommer noen forsalg til aktiviteter, og i tillegg noen innspill til hva man bør huske på ved gjennomføring. 

 

FIRE ALTERNATIVE OG KORONAVENNLIGE AKTIVITETER DERE KAN GJENNOMFØRE I LOKALLAGET:

 

 1. LIVE Quiz

Skjærgårds LIVE Porsgrunn og Skjærgårds LIVE sentralt skal arrangere tre LIVE Quiz’er på Facebook i månedene som kommer. Datoene for quizene er 16. mai, 9. juni og 3. juli. Dette kan gjennomføres alene, men det er også mulig å samle lokallagets medlemmer og andre barn og unge for å se og delta på quizen sammen! Det kan gjøres på flere måter:

 • Man kan delta sammen over videokonferanse på Skype, Zoom, Meet e.l..
 • Man kan samles i mindre grupper i hjemmene. Inntil 20 personer, med 1 meters avstand.
 • Man kan samles på offentlig sted (kirke, skole, menighet el), dele inn i lag og vise quizen på storskjerm. Inntil 200 personer, med 1 meters avstand og ansvarlig arrangør (se mer informasjon nederst i mailen).

 

 1. SGMM Digital Festival hos lokallaget

3.- 5. juli arrangeres Skjærgårds Music and Mission Digital Festival, og Skjærgårds LIVE er med som samarbeidspartner. Vi kommer til å live-streame 24 timer i døgnet, og programmet vil skje fra tre ulike scener. Det blir konserter med norske og utenlandske artister, det blir morgenmøter, happening, kirkekaffe, LIVE Quiz og basar. Denne helgen kommer til å bli smekkfull av både tull og tøys, og alvor. SGMM Digital Festival kan selvfølgelig sees akkurat der du vil, om du er på hytta, i båten eller på jobb, men som alle andre festivaler er det jo mye gøyere å dra på festival sammen. 

Samle ungdommene til digital festival lokalt
Nå har myndighetene åpnet for at man kan samles opp til 200 stk. på et sted så lenge man holder seg til de gjeldene reglene for smittevern. Hva med å samle lokallaget eller ungdomsgjengen til digital festival i ditt lokale bedehus eller kirke? Så kan dere sammen delta på tidenes første Skjærgårds Digital Festival!

Tips til hvordan lage lokal SGMM Digital Festival:
(Dere kan gjennomføre ett eller flere av disse forslagene)

 • Samle ungdommene på fredag, lørdag og/eller søndag formiddag, og se SGMM Digital Festival på storskjerm sammen
 • Samle ungdommene deres til overnattingsparty i kirken, bedehuset el. og vis SGMM Digital Festival live på storskjerm døgnet rundt i 48 timer
 • Arranger spennende aktiviteter mellom noen av konsertene
 • Gjennomfør ulike konkurranser, for eksempel hvem som kan lage den beste campen/soveplassen hvis dere har overnattingsparty
 • Server «Skjærgårdsmat» som for eks. Gregersburgere og Skjærgårdsdrøm
 • Del inn i mindre grupper og delta som lag på quizen fredag
 • Snakk sammen om erfaringer fra talene
 • Delta aktivt selv om ting foregår på skjerm! Opplevelsen blir mye bedre om man synger med, kommenterer på sosiale medier og kanskje sender noen meldinger til studio?

Ta kontakt
Hvis dette hadde hvert aktuelt for dere så ta kontakt med oss på post@sglive.no. Hvis det er noe dere ønsker fra oss, så skal vi prøve å hjelpe! Under festivalen ønsker SGMM også å ha noen stemningsrapporter fra rundt omkring i Norge, så kanskje dere kan bli med på live-sendingen? Vi vil gjerne høre fra dere!

Har du flere konkrete forslag til aktiviteter, innslag eller tilpasninger som kan gjøres i lokallaget i tillegg til å se live-streamen av SGMM Digital festival sammen? Send det til oss, så kan vi dele tipsene med andre lokallag!

Følg med på sgmm.no for mer info om innholdet i festivalen.

 

 1. Bilrebus/sykkelrebus

Bilerebus går ut på å samle flere lag (helst begrenset til en familie) i biler som kjører rundt i nærområdet og løser oppgaver. Rebusen kan også gjennomføres på sykkel. Disse oppgavene kan være generelle spørsmål, eller de kan være tilpasset lokalmiljøet eller stedet der oppgaven er plassert. Vi har tilgang til et eksempel på hvordan Barnekirka i Kragerø Frikirke gjorde, så ta kontakt om du ønsker å få tilsendt materiell du kan låne eller hente ideer fra.

 

 1. Konserter

Myndighetene har nå åpnet for å ha samlinger med opptil 50 personer hvor man kan holde 1 meters avstand til hverandre (kanskje det åpner opp for flere etter hvert). Det betyr at dere igjen kan avholde konserter så lenge dere holder de gjeldende smittevernreglene. Siden koronatid også er en tid for å tenke nytt så drister vi oss til å komme med noen alternative tiltak til hvordan man kan arrangere en konsert:

 • Konsert i båt. Mest aktuelt for dere som bor langs kysten. Her kan man samle folk i båter og rigge til en scene på et svaberg eller brygge, og spille ut mot båtene. Hvor mange som kan samles i én båt er avhengig av hvor stor båten er, og dersom det er mulig å holde 1 meters avstand kan man være inntil 20 personer i én båt. Ta gjerne kontakt med oss eller med kommunelegen for å avklare mulighetene for dette og eventuelle regler for antall båter og avstand mellom disse.
 • Hengekøyekonsert. For dere som bor i nærheten av en skog. Rigg opp til konsert i skogen eller et sted med mange trær og samle inntil 50 personer som nyter konserten fra hengekøyer med 1 meters avstand.

 

FLERE FORSLAG I IDEBANK FOR LIVE-KVELDER

Du kan finne flere forslag til aktiviteter i lokallaget, både i og etter koronatid, i vår idébank for LIVE-kvelder

 

SØK ØKONOMISK STØTTE

Som vanlig er det også nå mulig å søke om økonomisk støtte fra Skjærgårds LIVE Frifond til forskjellige typer aktiviteter og arrangementer. Dette gjelder også ved gratisarrangementer eller andre arrangementer der det ikke er naturlig å verve medlemmer til lokallaget. Vi minner også om at det er mulig å søke om støtte til innkjøp av utstyr dere trenger for å gjennomføre aktiviteter. Dette kan være for eksempel Antibac, gratis pizza til medlemmer, hengekøyer, projektor og lerret.

 

VERV MEDLEMMER

Siden mange våre lokale og nasjonale aktiviteter har blitt avlyst ligger vi an til å få et betydelig fall i medlemstallet i år. Dette gjør igjen at vi trolig vil få betydelig mindre støtte fra staten i årene som kommer. Hvis dere planlegger å ha aktivitet i lokallaget deres setter vi stor pris på om dere kan hjelpe oss med å verve mange medlemmer! Tenk gjerne kreativt om medlemsverving, kanskje det for eksempel kan gis gratis pizza til alle medlemmer og slik blir lettere å verve? Du kan lese om hvordan du verver medlemmer og hva du trenger for dette i vår lokallagsguide eller ved å ta kontakt med oss. Dette vil ha stor betydning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer!

 

TILRETTELEGGING OG SMITTEVERNTILTAK

Uansett hva deres lokallag ønsker å arrangere er det viktig at dere følger de til enhver tid oppdaterte regler og anbefalinger fra sentrale myndigheter og kommune, og eventuelt også menighet/skole dere samarbeider med. Husk på dette når dere forbereder arrangementet og velger hvilken type aktivitet dere skal gjennomføre, slik at dere lager en grundig plan for hvordan dette skal overholdes på en god måte.

Når lokallaget samles på offentlig sted (for eksempel i kirka, menigheten, skole el) er det pr i dag følgende regler som gjelder:

 • Dere kan samle maks 200 personer
 • Disse må holde minst 1 meters avstand
 • Det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevern blir ivaretatt og har oversikt over hvem som er til stede. Lokallaget kan være ansvarlig arrangør.

Merk at dette kan endres, så følge med på oppdateringer. 

Når dere samler til aktivitet er det viktig å sørge for at:

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter. 
 • Sørg for god hygiene. 
 • Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer. 
 • Ikke del utstyr under aktiviteter. 

Disse punktene er hentet fra LNU og Frivillighet Norge sin Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Dette er en god veileder laget spesielt for organisasjoner som Skjærgårds LIVE, og vi anbefaler at lokallag setter seg inn i denne før gjennomføring av arrangement. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere hjelp til å vurdere og finne løsninger for hvordan dette kan organiseres på deres arrangement.

 

FESTIVAL FOR ALLE

Vi i Skjærgårds LIVE ønsker å legge til rette for at alle barn og unge skal kunne delta på våre aktiviteter, uansett. Gjennom fondet «Festival for alle» kan vi dekke utgifter i forbindelse med deltakelse slik at barn og unge under 26 år som er berørt av fattigdomsproblemer skal kunne delta på festival/leir. 

Kan dette komme til nytte for barn og unge på arrangementer i DITT LOKALLAG?? Vi håper dere vil hjelpe oss å nå ut til målgruppa med disse ressursene! Ta veldig gjerne kontakt for samtale om hvordan dette kan gjøres best mulig i deres lokallag. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på: sglive.no/festival-for-alle