Alternativ aktivitet i lokallag

 

Koronapandemien har satt sine begrensninger på hva slags aktiviteter et lokallag kan gjennomføre, hvor mange man kan samle, og under hvilke forutsetninger. Det er likevel fullt mulig å arrangere aktiviteter for barn og unge i lokallaget, så sant man følger gjeldende regler og anbefalinger. For mer informasjon om smittevern; se sglive.no/koronavirus-hva-gjor-vi.

Her kommer noen forsalg til aktiviteter i lokallaget, og i tillegg noen innspill til hva man bør huske på ved gjennomføring. 

 

 

ALTERNATIVE OG KORONAVENNLIGE AKTIVITETER DERE KAN GJENNOMFØRE I LOKALLAGET:

 

1. Digital visning av Sirkus Skjærgårds i lokallaget

Våren 2021 arrangerer Stiftelsen Skjærgårds arrangementet «Sirkus Skjærgårds» i 3 forskjellige byer, og Skjærgårds LIVE er med som samarbeidspartner. 

Samle ungdommene til Sirkus Skjærgårds lokalt
Hva med å samle lokallaget eller ungdomsgjengen til visning og arrangement i forbindelse med basaren i ditt lokale bedehus eller kirke? Det anbefales!

Tips til hvordan lage lokal visning av Sirkus Skjærgårds:
(Dere kan gjennomføre ett eller flere av disse forslagene)

  • Samle ungdommene og se Sirkus Skjærgårds på storskjerm sammen
  • Arranger spennende aktiviteter før, mellom og etter det digitale programmet
  • Gjennomfør ulike konkurranser el.
  • Server «Skjærgårdsmat» som for eks. Gregersburgere og Skjærgårdsdrøm
  • Del inn i mindre grupper og delta som lag 
  • Delta aktivt selv om ting foregår på skjerm! Opplevelsen blir mye bedre om man synger med, kommenterer på sosiale medier og kanskje sender noen meldinger til studio?

Ta kontakt
Hvis dette hadde hvert aktuelt for dere så ta kontakt med oss på post@sglive.no. Hvis det er noe dere ønsker fra oss, så skal vi prøve å hjelpe. Vi vil gjerne høre fra dere!

Har du flere konkrete forslag til aktiviteter, innslag eller tilpasninger som kan gjøres i lokallaget i tillegg til å se live-streamen av basaren sammen? Send det til oss, så kan vi dele tipsene med andre lokallag!

Følg med på Facebook-eventet eller se HER for mer informasjon om basaren.

 

2. Bilrebus/sykkelrebus

Bilerebus går ut på å samle flere lag (helst begrenset til en familie) i biler som kjører rundt i nærområdet og løser oppgaver. Rebusen kan også gjennomføres på sykkel. Disse oppgavene kan være generelle spørsmål, eller de kan være tilpasset lokalmiljøet eller stedet der oppgaven er plassert. Vi har tilgang til et eksempel på hvordan Barnekirka i Kragerø Frikirke gjorde, så ta kontakt om du ønsker å få tilsendt materiell du kan låne eller hente ideer fra.

 

3. Konserter

Myndighetene har nå åpnet for å ha samlinger med opptil 50 personer hvor man kan holde 1 meters avstand til hverandre (kanskje det åpner opp for flere etter hvert). Det betyr at dere igjen kan avholde konserter så lenge dere holder de gjeldende smittevernreglene. Siden koronatid også er en tid for å tenke nytt så drister vi oss til å komme med noen alternative tiltak til hvordan man kan arrangere en konsert:

  • Konsert i båt. Mest aktuelt for dere som bor langs kysten. Her kan man samle folk i båter og rigge til en scene på et svaberg eller brygge, og spille ut mot båtene. Hvor mange som kan samles i én båt er avhengig av hvor stor båten er, og dersom det er mulig å holde 1 meters avstand kan man være inntil 20 personer i én båt. Ta gjerne kontakt med oss eller med kommunelegen for å avklare mulighetene for dette og eventuelle regler for antall båter og avstand mellom disse.
  • Hengekøyekonsert. For dere som bor i nærheten av en skog. Rigg opp til konsert i skogen eller et sted med mange trær og samle inntil 50 personer som nyter konserten fra hengekøyer med 1 meters avstand.

 

FLERE FORSLAG I IDEBANK FOR LIVE-KVELDER

Du kan finne flere forslag til aktiviteter i lokallaget, både i og etter koronatid, i vår idébank for LIVE-kvelder

 

SØK ØKONOMISK STØTTE

Som vanlig er det også nå mulig å søke om økonomisk støtte fra Skjærgårds LIVE Frifond til forskjellige typer aktiviteter og arrangementer. Dette gjelder også ved gratisarrangementer eller andre arrangementer der det ikke er naturlig å verve medlemmer til lokallaget. Vi minner også om at det er mulig å søke om støtte til innkjøp av utstyr dere trenger for å gjennomføre aktiviteter. Dette kan være for eksempel Antibac, gratis pizza til medlemmer, hengekøyer, projektor og lerret.

 

VERV MEDLEMMER

Siden mange våre lokale og nasjonale aktiviteter har blitt avlyst ligger vi an til å få et betydelig fall i medlemstallet i år. Dette gjør igjen at vi trolig vil få betydelig mindre støtte fra staten i årene som kommer. Hvis dere planlegger å ha aktivitet i lokallaget deres setter vi stor pris på om dere kan hjelpe oss med å verve mange medlemmer! Tenk gjerne kreativt om medlemsverving, kanskje det for eksempel kan gis gratis pizza til alle medlemmer og slik blir lettere å verve? Du kan lese om hvordan du verver medlemmer og hva du trenger for dette i vår lokallagsguide eller ved å ta kontakt med oss. Dette vil ha stor betydning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer!

 

FESTIVAL FOR ALLE

Vi i Skjærgårds LIVE ønsker å legge til rette for at alle barn og unge skal kunne delta på våre aktiviteter, uansett. Gjennom fondet «Festival for alle» kan vi dekke utgifter i forbindelse med deltakelse slik at barn og unge under 26 år som er berørt av fattigdomsproblemer skal kunne delta på festival/leir. 

Kan dette komme til nytte for barn og unge på arrangementer i DITT LOKALLAG?? Vi håper dere vil hjelpe oss å nå ut til målgruppa med disse ressursene! Ta veldig gjerne kontakt for samtale om hvordan dette kan gjøres best mulig i deres lokallag. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på: sglive.no/festival-for-alle

 

TILRETTELEGGING OG SMITTEVERNTILTAK

Ved arrangement i lokallaget må dere følger de til enhver tid oppdaterte regler og anbefalinger for smittevern.
For mer informasjon og råd om smittevern; se sglive.no/koronavirus-hva-gjor-vi

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker ytterligere hjelp til å vurdere og finne løsninger for hvordan dette kan gjennomføres på deres arrangement.