Starte lokallag

Skjærgårds LIVEs lokallag er lokale selvstendige organisasjonsledd, ofte tilknyttet en menighet, skole eller ungdomsmiljø. Lokallag arrangerer lokale konserter og kulturelle arrangementer av variert størrelse i sitt nærmiljø. Skjærgårds LIVE har lokallag over hele Norge, og hvis du vil være med å drive et lokallag kan du engasjere deg i et eksisterende lag eller starte ett nytt!

Det er mange gode grunner til å starte lokallag. Først og fremst at dere da får hjelp til å arrangere de musikk- og kulturarrangementene dere ønsker.

 

HVORDAN STARTE LOKALLAG?

  1. Hvis du er interessert i å starte lokallag: Kontakt Skjærgårds LIVE for å få hjelp til å komme i gang!
  2. Gå til kapittelet «Hvordan starte lokallag – en enkel veiledning» i vår lokallagsguide. Der finner mer informasjon om hvordan å starte lokallag og maler du trenger til oppstarten. 

 

Lokallagsguiden