UNIK

UNIK

Skjærgårds LIVE ønsker at alle mennesker skal finne sin plass og ha et tilbud i vår organisasjon. Vi har som mål og jobber for at ingen skal føle på utenforskap i møte med oss. UNIK er stempelet som vi setter på den delen av arbeidet vårt som er tilpasset til unge mennesker med utviklingshemminger.

CAMP UNIK

Camp UNIK er en leir for ungdommer med utviklingshemminger som arrangeres på Gurvika Leirsted i Vestfold. Camp UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med utviklingshemming til å følge sine drømmer, uttrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge rammer hvor det er lov til å prøve og feile.

UNIKum

UNIKum er en dagsfestival for barn og ungdom med utviklingshemninger. På denne festivalen er det livsglede og læring som står i fokus. Det blir musikk, bibelfortelling og mulighet for å lære både sang, dans og en kreativ aktivitet. Det blir og mye fritid som man kan bruke på mange morsomme aktiviteter som hoppeslott, leker og konkurranser. På UNIKum vil deltagerne sove hjemme. 

 

Skjærgårds UNIK

Første gang vi hadde et UNIK-arrangement var sommeren 2016. Da arrangerte vi Skjærgårds UNIK i samarbeid med Skjærgårds Music and Mission. Skjærgårds UNIK er en dag på Skjærgårds som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med utviklingshemminger. Denne dagen legger vi praktisk til rette for lett fremkommelighet, vi tilpasser program på flere av scenene, samt at vi har noen egne programposter for deltagerne på Skjærgårds UNIK.

KONSERTLEDSAGEREN

Dette er vår unike variant av den kulturelle skolesekken. Gjennom Kulturledsageren vil vi sende artister, kursholdere og andre kulturformidlere på veien. Disse vil besøke menigheter, klubber, bedrifter og bofellesskap som har tilbud for ungdommer med utviklingshemninger.