Koronavirus – hva gjør vi?

Koronavirus – hva gjør vi?

Koronaviruset har satt landet vårt i en situasjon utenom det vanlige. Det må også vi forholde oss til. I slike tider er det viktig at vi som organisasjon og som enkeltmennesker gjør det vi kan for å bidra til den store dugnaden for å begrense smitten. 

 

SENTRALE ARRANGEMENTER

Situasjonen har ført til at Skjærgårds Music & Mission Festival 2020 der vi skulle bidratt med LIVE Scene er avlyst. Det gjelder også Russetreffet i Kragerø i april 2020 og Camp UNIK 2020 som var planlagt i juni. For prosjektene 24 UNIK og Kulturledsageren jobber vi med å finne nye datoer for aktivitetene. Andre arrangementer i regi av Skjærgårds LIVE sentralt planlegges foreløpig som normalt, og vi avventer informasjon og anbefalinger fra myndighetene før eventuelle nye avgjørelser.

 

LOKALLAGENES ARRANGEMENTER

For lokallagene våre og deres arrangementer i tiden fremover anbefaler vi at dere følger pålegg og anbefalinger fra sentrale myndigheter og kommune, eventuelt fra menighet/skole dere samarbeider med. Her er noen tips til våre lokallag i tiden framover:

1. Avlyst eller utsatt arrangement? – Få hjelp og søk støtte likevel!
Noen av våre lokallag har måttet, eller vil komme til å måtte, avlyse eller utsette arrangementer i lokallaget. Vi kan hjelpe med vurderinger rundt avlysning, refusjon av deltakeravgift, og ikke minst kan lokallaget søke støtte til utgifter til arrangementer selv om det ble avlyst. Gjelder dette ditt lokallag? Ta kontakt med oss!

2. Lag et «annerledes» arrangement!
Kreativiteten blomstrer i landet vårt om dagen, og det dukker stadig opp nye og annerledes måter å skape fellesskap og formidle musikk og kultur. Det gjelder også i Skjærgårds LIVE, og det er vi veldig glade for! Har ditt lokallag lyst til å lage et «annerledes» arrangement? Kanskje noe digitalt for eksempel? Det heier vi på! Bruk kreativiteten, bli med å spre tro og musikk og kulturglede også i en annerledes tid, og husk at det er mulig å søke støtte til arrangementer i alle former og fasonger, også arrangementer som er gratis og ikke verver medlemmer. 

Her kan du lese mer om hvordan du kan arrangere alternativ aktivitet i ditt lokallag: sglive.no/alternativ-aktivitet

 

TILRETTELEGGING OG SMITTEVERNTILTAK

Uansett hva deres lokallag ønsker å arrangere er det viktig at dere følger de til enhver tid oppdaterte regler og anbefalinger fra sentrale myndigheter og kommune, og eventuelt også menighet/skole dere samarbeider med. Husk på dette når dere forbereder arrangementet og velger hvilken type aktivitet dere skal gjennomføre, slik at dere lager en grundig plan for hvordan dette skal overholdes på en god måte.

Når lokallaget samles på offentlig sted (for eksempel i kirka, menigheten, skole el) er det fra og med 15. juni 2020 følgende regler som gjelder:

  • Dere kan samle maks 200 personer
  • Disse må holde minst 1 meters avstand
  • Det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevern blir ivaretatt og har oversikt over hvem som er til stede. Lokallaget kan være ansvarlig arrangør.

Merk at dette kan endres, så følge med på oppdateringer. 

Når dere samler til aktivitet er det viktig å sørge for at:

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter. 
  • Sørg for god hygiene. 
  • Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer. 
  • Ikke del utstyr under aktiviteter. 

Disse punktene er hentet fra LNU og Frivillighet Norge sin Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Dette er en god veileder laget spesielt for organisasjoner som Skjærgårds LIVE, og vi anbefaler at lokallag setter seg inn i denne før gjennomføring av arrangement. 

 

Vi håper situasjonen bedrer seg fort slik at dette får minst mulig konsekvenser for våre arrangementer både sentralt og lokalt, men må selvfølgelig prioritere menneskers helse og sikkerhet først. Og vi vil uansett komme sterkere tilbake med mange spennende arrangementer i framtida! I mellomtiden vil vi oppfordre våre lokallag og medlemmer til å vaske hender, være kreative og ikke minst ta vare på hverandre og de som trenger litt ekstra omsorg i denne tiden.

 

Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe, eller dere ønsker ytterligere hjelp til å vurdere og finne løsninger for hvordan hensynet til smittevern kan organiseres på deres arrangement. 
Vi er tilgjengelig på telefon/e-post, og vi er her for dere! 

Følg med på sglive.no og vår Facebookside for mer informasjon og oppdateringer. 

 

Hvis du lurer på hvordan våre venner i Stiftelsen Skjærgårds forholder seg til koronaviruset og situasjonen vi er i kan du lese mer om dette her.