Koronavirus – hva gjør vi?

Koronavirus – hva gjør vi?

Koronaviruset har satt landet vårt i en situasjon utenom det vanlige. Det må også vi forholde oss til. I slike tider er det viktig at vi som organisasjon og som enkeltmennesker gjør det vi kan for å bidra til den store dugnaden for å begrense smitten. 

(Denne saken oppdateres jevnlig. Siste oppdatering: 24. mars 2021)

 

TILRETTELEGGING OG SMITTEVERNTILTAK

Ved arrangement i lokallaget må dere følger de til enhver tid oppdaterte regler og anbefalinger fra sentrale myndigheter og kommune, og eventuelt også menighet/skole dere samarbeider med. Sørg også for god dialog med de som eier lokalet dere møtes i og/eller andre dere samarbeider med, slik at dere kan ta eventuelle forhåndsregler eller gjøre spesielle tilpasninger for å forebygge smitte. Husk på dette når dere forbereder arrangementet og velger hvilken type aktivitet dere skal gjennomføre, slik at dere lager en grundig plan for hvordan dette skal overholdes på en god måte.

Når lokallaget samles på offentlig sted (for eksempel i kirka, menigheten, skole el) er det følgende regler som gjelder:

 • Myndighetene anbefaler at arrangementer som samler personer fra flere kommuner avlyses eller utsettes. Lokallaget kan samle inntil 10 personer innendørs uten faste, tilviste plasser og 20 personer dersom deltakerne sitter på faste, tilviste sitteplasser. Utendørs kan man samle 20 personer uten faste, tilviste plasser. På arrangementer med faste, tilviste plasser kan man samle inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer. (Eller annet antall dersom lokale regler sier noe annet.)
 • Hvis arrangementet likevel må gjennomføres: 
  • Hold anbefalt avstand (minst 1 meter) og følg andre råd for smittevern.
  • Arrangementer som samler personer fra flere kommune bør avlyses.
 • Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres som normalt, og de kan også unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
  • På fritids- og kulturarrangementer med deltakere fra samme kommune kan man samle inntil 50 personer innendørs.
  • Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer.
 • Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevern blir ivaretatt og har oversikt over hvem som er til stede. Lokallaget kan være ansvarlig arrangør.
 • Antallsbegrensningene inkluderer ikke arrangører/teknisk personell. 

Merk at dette kan endres og/eller det kan innføres lokale regler som må følges, så følg med på oppdateringer fra både nasjonale og kommunale myndigheter. 

Når dere samles til aktivitet er det viktig å huske på:

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta på aktiviteter 
 • Sørg for god hygiene 
 • Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer
 • Følg gjeldende nasjonale og kommunale regler og anbefalinger

Disse punktene er hentet fra LNU og Frivillighet Norge sin Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Dette er en god veileder laget spesielt for organisasjoner som Skjærgårds LIVE, og vi anbefaler at lokallag setter seg inn i denne før gjennomføring av arrangement. Se spesielt avsnittet “Særlig råd for barne- og ungdomsorganisasjoner”. 

Vi anbefaler også at dere leser informasjon gitt på Folkehelseinstituttets nettsider om Råd og informasjon for barn og unge, Råd for organiserte fritidsaktiviteter og Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

 

LOKALLAGENES ARRANGEMENTER

For lokallagene våre og deres arrangementer i tiden fremover anbefaler vi at dere følger pålegg og anbefalinger fra sentrale myndigheter og kommune, eventuelt fra menighet/skole dere samarbeider med. Her er noen tips til våre lokallag i tiden framover:

1. Lag et «annerledes» arrangement!
Kreativiteten blomstrer i landet vårt om dagen, og det dukker stadig opp nye og annerledes måter å skape fellesskap og formidle musikk og kultur. Det gjelder også i Skjærgårds LIVE, og det er vi veldig glade for! Har ditt lokallag lyst til å lage et «annerledes» arrangement? Kanskje noe digitalt for eksempel? Det heier vi på! Bruk kreativiteten, bli med å spre tro og musikk og kulturglede også i en annerledes tid, og husk at det er mulig å søke støtte til arrangementer i alle former og fasonger, også arrangementer som er gratis og ikke verver medlemmer. 

2. Avlyst eller utsatt arrangement? – Få hjelp og søk støtte likevel!
Noen av våre lokallag har måttet, eller vil komme til å måtte, avlyse eller utsette arrangementer i lokallaget. Vi kan hjelpe med vurderinger rundt avlysning, refusjon av deltakeravgift, og ikke minst kan lokallaget søke støtte til utgifter til arrangementer selv om det ble avlyst. Gjelder dette ditt lokallag? Ta kontakt med oss! Her kan du lese mer om hvordan du kan arrangere alternativ aktivitet i ditt lokallag: sglive.no/alternativ-aktivitet

 

Vi håper situasjonen bedrer seg fort slik at dette får minst mulig konsekvenser for våre arrangementer både sentralt og lokalt, men må selvfølgelig prioritere menneskers helse og sikkerhet først. Og vi vil uansett komme sterkere tilbake med mange spennende arrangementer i framtida! I mellomtiden vil vi oppfordre våre lokallag og medlemmer til å vaske hender, være kreative og ikke minst ta vare på hverandre og de som trenger litt ekstra omsorg i denne tiden.

 

Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe, eller dere ønsker ytterligere hjelp til å vurdere og finne løsninger for hvordan hensynet til smittevern kan organiseres på deres arrangement. 
Vi er tilgjengelig på telefon/e-post, og vi er her for dere! 

Følg med på sglive.no og vår Facebookside for mer informasjon og oppdateringer. 

 

Hvis du lurer på hvordan våre venner i Stiftelsen Skjærgårds forholder seg til koronaviruset og situasjonen vi er i kan du lese mer om dette her.