Personvern

Skjærgårds LIVE er opptatt av personvern og av å ta best mulig hensyn til deg som deler av dine personopplysninger med oss. 

Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler. Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre. 

Her er vår personvernerklæring:


PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Kristin Brandsæter, post@sglive.no / 91738190, eller ved å kontakte oss via sglive.no/kontakt.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Skjærgårds LIVE innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i medlemsregisteret Hypersys og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler.

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse og fødselsår. Eventuelt også mobilnummer, e-postadresse og fødselsdato, men det er valgfritt om medlemmer vil oppgi dette eller ikke.

Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen og lokallagene. I tillegg oppbevarer vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi tilstrekkelig informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler, og opplysninger som hjelper oss å identifisere medlemmene.

De offentlige tilskuddsordningene vi får støtte fra krever at vi oppbevarer informasjon om medlemmer også etter at medlemsåret er avsluttet for eventuelle kontroller. Dersom ditt medlemskap har vært med i rapportering til en slik offentlig ordning vil vi oppbevare din informasjon så lenge den offentlige ordningen eller annen lovgivning krever det.

Du kan ta kontakt dersom du ønsker at de valgfrie delene av dine personopplysninger skal slettes. Du kan ta kontakt dersom du ønsker å melde deg ut. Da vil du ikke lenger motta informasjon fra oss og du trenger ikke betale kontingent.

Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

 

For mer informasjon om medlemskapet, se sglive.no/medlem.  

UTSENDELSE AV INFORMASJON

Som medlem vil du motta følgende informasjon fra oss (mindre variasjoner kan forekomme):

  • Medlemsmail på e-post, ca 6 ganger i året
  • Faktura på e-post 
  • Faktura og medlemsinformasjon per post
  • Eventuell informasjon fra ditt lokallag

Utsendelsene inneholder informasjon om medlemskap og medlemsfordeler.

Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon på post/e-post fra oss. Dersom du ikke har oppgitt e-postadresse vil du ikke motta informasjon fra oss på e-post. Dersom du ikke får e-post, men ønsker dette kan gi oss beskjed på post@sglive.no.

Dersom vi har spørsmål om ditt medlemskap eller din deltakelse på et arrangement vil vi kontakte deg direkte via mail eller mobil for å oppklare dette slik at vi kan ta hensyn til deg og medlemskapet ditt på best mulig måte. 

PÅMELDING KURS, FESTIVALER OG ARRANGEMENTER

Via vår nettside og nyhetsmail vil du få informasjon om kurs og festivaler, og hvordan du kan melde deg på disse. I tilknytning til dette samler vi inn informasjon som navn og kontaktopplysninger, og eventuelt allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet, sende deg informasjon om arrangementet du skal delta på, og ta hensyn til deg og dine behov. Etter endt arrangement kan du be om at dine personopplysninger skal slettes. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

E-POST

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

BILDER

Vi oppbevarer og publiserer bilder av aktivitet og forsamlinger av aktuell og allmenn interesse (jfr. åndsverkloven §45c). Vi vil ikke publisere andre typer bilder av personer uten å først innhente samtykke fra disse personene.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

 

Utarbeidet våren 2018, vedtatt av Landsstyret i Skjærgårds LIVE 11. juni 2018.
Revidert april 2019.