Konsertledsageren

KONSERTLEDSAGEREN

Konsertledsageren er blant de nyeste tilbudene i UNIK-porteføljen. Dette er vår unike variant av den kulturelle skolesekken. Gjennom Konsertledsageren vil vi sende artister på veien Rundtom i landet for å besøke klubber og grupper tilrettelagt for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Disse vil besøke menigheter, klubber, bedrifter og bofellesskap som har tilbud for ungdommer med utviklingshemninger. Prosjektet ble lansert i 2023 og tilbyr konserter, sang og musikk tilpasset ungdom i målgruppen. Konsertledsageren 2023 er arrangert med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta.

Vi tilbyr gratis konserter med bl.a. Tore Thomassen, Ivar Skippervold og Trygve Wikstøl tilrettelagt for denne målgruppen.

Er du interessert i få besøk til din menighet, klubb, bedrift eller bofelleskap?

Ta kontakt: ingeborg@sglive.no