Bli medlem

Fyll ut Skjemaet under for å medle deg inn i SKjærgårds LIVE!

Som medlem får du rabattert inngang til en rekke arrangementer og spesialpris på Skjærgårds M&M Festival. Du får også mulighet til å starte lokallag på ditt hjemsted, være med å støtte kristent kreativt ungdomsarbeid, og ikke minst, du kan få hjelp og støtte til å realisere det DU drømmer om!

Når du har sendt inn innmeldingsskjemaet nedenfor vil du få oppgitt kontonummer, beløp (kr 100,-) og KID-nummer for betaling av medlemskontingent for i år. Du vil også få tilsendt en faktura med den samme betalingsinformasjonen på e-post. Hvis du allerede har betalt medlemskontingenten kan du se bort fra fakturaen. Du betaler medlemskontingenten via nettbank. Husk å oppgi KID-nummeret ved betaling, og merk at UnicornIS vil stå som mottaker.

Medlemskontingenten gjelder for året den blir betalt. Hvis du betaler etter 30. juni gjelder kontingenten både resten av dette året og neste år. Hvis du betaler medlemskontingent etter 30. juni og allerede har et betalt medlemskap for inneværende år gjelder kontingenten for neste år. 

 

Se mer informasjon om medlemskapet her

Se informasjon om personvern og personvernerklæring her.

Har du problemer med å se innmeldingsskjemaet kan du fylle det ut her.