Sommerandakten 2021

Sommerandakten 2021

En av favoritthistoriene mine fra Bibelen er den om den barmhjertige samaritan.
Historien kan du lese her.

Når Jesus skal fortelle hva det vil si å «elske vår neste som oss selv», forteller han en historie. 
Det er som om han vil flytte hele spørsmålet om hva kjærlighet er fra hodet og til hjertet. Jesus forteller om en mann som blir overfalt av røvere og etterlatt for å dø. En prest og en levitt, høyt aktede folk i datidens Israel, kommer, ser mannen – og går i bue rundt mannen. Og så kommer en samaritaner, en som hørte til et folk som jødene ikke ville ha noe som helst med å gjøre. Samaritaneren ser mannen som ligger der, han stopper opp, ser mannen, og kjenner dyp medfølelse for ham. Og så begynner han å handle. Han pleier mannen, desinfiserer og forbinder sårene, løfter ham opp, tar ham med til et sted der han kan få hvile ut og betaler regningen. Når Jesus retorisk spør hvem som viste seg å være en neste, er svaret åpenbart: Han som handlet. Kjærligheten blir flyttet videre fra hjertet og ut i hender og føtter.

Historien kan leses både som en historie om Guds ubetingede kjærlighet og omsorg for alle mennesker. Den som viser kjærlighet, er en utstøtt, en fremmed. Det er et spennende gudsbilde.

Historien kan også leses som en oppfordring til oss.

Kjærlighet handler ikke først og fremst om hvor mye bra vi tenker. Og kanskje ikke heller først og fremst om hvor mye vi føler. Det handler om hva vi gjør.

Når vi gjør gode ting for hverandre, sprer vi kjærlighet. Da er vi Guds hender og føtter på jorda. Det er et spennende perspektiv på livet.

 

God sommer!