En Man ut og en Borg inn

En Man ut og en Borg inn

Sommerferien er over og et nytt semester starter. I år blir det ekstra spennende og gyve løs på det nye semesteret. Det skjer nemlig store forandringer i staben. Vår kjære Erik Wessman gir seg i Skjærgårds LIVE for å bli prest i Oddernes menighet i Kristiansand. Erik har vært styreleder og ansatt som del av staben vår siden 2018. Erik har ledet styret med en stø og trygg hånd i de årene. Som ansatt har han hvert daglig leder sin høyrehånd, med særlig ansvar for medlemsverving og søknadsskriving. Erik blir sittende som styreleder fram til landsmøtet 1. sept 2021. Takk for innsatsen så langt, Erik.

Selv om det er trist å miste Erik, er vi veldig glade for at Ingeborg Gunnersen har blitt ansatt hos oss i 80 % stilling. Ingeborg er utdannet adjunkt og har en bachelor i verdibasert ledelse. Ingeborg er godt kjent med arbeidet til Skjærgårds og Skjærgårds LIVE etter å ha vært med på utallige festivaler som frivillig. Ingeborg kommer fra Skien, men bor nå i Grimstad og vil derfor ha sin base på Kristiansandskontoret.

Ingeborg vil overta mange av Erik sine oppgaver i tillegg til at hun vil få ansvaret for å gjennomføre og utvikle vårt UNIK-arbeid.

Vi sier som Ingeborg: Vi gleder oss sykt mye til å ha deg med i staben!