Faktura for medlemskontingent i Skjærgårds LIVE – oversikt

Hvert år sender vi ut faktura for medlemskontingent til våre medlemmer. Medlemskontingenten må betales for at medlemskapet skal være gyldig.

Medlemskontingenten i Skjærgårds LIVE er kr 100,- pr år og gjelder for kalenderåret den blir betalt. Dersom du betaler etter 30. juni gjelder kontingenten for både inneværende og påfølgende år. Hvis du betaler etter 30. juni og allerede har gyldig medlemskap for inneværende år gjelder kontingenten for neste år.

I Skjærgårds LIVE har vi 3 forskjellig typer medlemskap, og du kan lese mer om de forskjellige medlemskapstypene og se fakturainformasjon for disse her:

– Skjærgårds LIVE Medlem (ordinært medlemskap)
– Skjærgårds LIVE Konfirmantmedlemskap
– Skjærgårds LIVE Barnemedlemskap

Medlemskap i Sg LIVE er frivillig og du velger selv om du vil betale kontingenten og fortsette å være medlem eller ikke. Hvis du vil være medlem for i år, betaler du kontingenten på kr 100,- ved hjelp av fakturaen og oppgir KID-nummer ved betaling. Merk at Unicorn Information Systems vil stå som mottaker. Hvis ikke du vil betale kontingenten for i år, har du to muligheter. Du kan enten kun la være å betale fakturaen, og på den måten bli stående i vårt medlemsystem men som «passivt medlem». Eller du kan la være å betale og i tillegg sende oss en mail om utmelding, og du vil da ikke få tilsendt nyhetsmailer eller tilbud om medlemskap for neste år. Mail om utmelding kan sendes til post@sglive.no. Dersom du nylig har betalt medlemskontingent for i år på konsert/arrangement, kan du se bort fra denne fakturaen. 

Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister i tråd med Sg LIVE’s personvernerklæring og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler. Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

Det er DU som medlem som gjør Sg LIVE sitt arbeid mulig, og det er DU som har tilgang på fordelene. Det lønner seg å være Skjærgårds LIVE-medlem, og i år vil vi blant annet gi deg følgende fordeler: rabattert billett til Skjærgårds Music & Misson Festival med LIVE Scene, gratis konserter hos ditt lokallag, og billige billetter til en rekke kulturelle arrangementer, konserter, kurs og seminarer.

Du kan lese mer om medlemskap i Skjærgårds LIVE på sglive.no/medlem.

Får du ikke nyhetsmail fra oss med tilbud om konserter og festivaler til gode priser? Da er det fordi vi ikke har registrert riktig mailadresse på deg. Send oss en mail med mailadressen din, så legger vi den inn: post@sglive.no

Takk for at du er med å gjøre drømmer til virkelighet!

Har du spørsmål til fakturaen: ta kontakt med oss på post@sglive.no.