Faktura for medlemskontingent i Skjærgårds LIVE

Fakturaen du har mottatt i posten eller på e-post er et tilbud om medlemskap i Skjærgårds LIVE. 

Du kan gjøre ditt medlemskap gyldig ved å betale kontingenten på kr 100,- i dag ved hjelp av den tilsendte fakturaen. Husk å oppgi KID-nummer ved betaling, og merk at Unicorn Information Systems vil stå som mottaker. 

Medlemskapet gjelder for inneværende år. Hvis du betaler etter 30. juni gjelder medlemskapet for både dette året og neste år. Hvis du betaler kontingent etter 30. juni og allerede har gyldig medlemskap for inneværende år gjelder kontingenten for neste år.

Det er DU som medlem som gjør Sg LIVE sitt arbeid mulig, og det er DU som har tilgang på fordelene. Som medlem er du med å støtte det lokale barne- og ungdomsarbeidet så vi kan arrangere flere og bedre konserter og arrangementer for barn og unge i fremtiden. Du vil også få tilbud om rabatterte billetter til ulike konserter og festivaler så sant vi har registrert din e-postadresse. 

 

Skjærgårds LIVE-medlemsfordeler: 

• Gratis eller rabattert inngang på konserter over hele landet på Skjærgårds LIVE Vinterturné i januar-februar. 

• Rabattert billett til Russetreffet i april.

• Rabattert billett til Skjærgårds Music & Misson Festival med LIVE Scene første uka i juli. 

• Billige billetter til en rekke kulturelle arrangementer, konserter, tilbud om kurs og seminarer, både sentralt og lokalt. 

Du finner mer informasjon om fordeler og medlemstilbud på www.sglive.no

 

Om medlemskapet

Skjærgårds LIVE drives av og for sine medlemmer. Hvert medlem teller når vi søker om økonomisk tilskudd, som igjen kanaliseres ut til lokallag og deres arrangementer.

Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister i tråd med Sg LIVE’s personvernerklæring og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler. Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

Medlemskap i Sg LIVE er frivillig og du velger selv om du vil betale kontingenten og være medlem eller ikke. Hvis du vil være medlem, betaler du kontingenten og oppgir KID-nummeret på fakturaen ved betaling. Merk at Unicorn Information Systems vil stå som mottaker. Hvis ikke du vil betale kontingenten, har du to muligheter. Du kan enten kun la være å betale fakturaen, og på den måten bli stående i vår kontaktliste uten gyldig medlemskap. Eller du kan la være å betale og i tillegg sende oss en mail om utmelding, og du vil da bli meldt ut og vil ikke få tilsendt nyhetsmailer eller tilbud om medlemskap for neste år. Mail om utmelding kan sendes til post@sglive.no.

Har du nylig betalt medlemskontingent for i år? Da kan du se bort fra denne fakturaen. 
Har du eller kommer du til å betale medlemskontingent for i år i forbindelse med festival/arrangement? Da kan det lønne seg å se bort fra denne fakturaen og i stedet betale medlemskontingent samtidig med at du betaler deltakeravgift/billett til arrangementet. På noen arrangementer (Firestarter, Jærgårds, BGF osv) legges det nemlig opp til at du betaler medlemskontingent sammen med deltakerpåmeldingen og IKKE får ytterligere rabatt dersom du har betalt kontingent før du melder deg på. Dersom du planlegger å delta på et slikt arrangement kan det lønne seg å vente med å betale medlemskontingenten, men du er selvfølgelig velkommen til å betale nå og støtte oss hvis du har lyst til det!

For mer informasjon om medlemskapet, se sglive.no/medlem

 

Medlemsmail

Får du ikke medlemsmail fra oss med tilbud om konserter og festivaler til gode priser? Da er det fordi vi ikke har registrert riktig mailadresse på deg. Send oss en mail med mailadressen din, så legger vi den inn: post@sglive.no

For mer informasjon: se www.sglive.no, eller følg oss på www.facebook.com/sglive.sentralt.

Takk for at du er med å gjøre drømmer til virkelighet!

 
Har du mottatt faktura for en annen type medlemskap, for eks konfirmantmedlemskap eller barnemedlemskap, kan du finne informasjon om dette HER.

Har du spørsmål til fakturaen: ta kontakt med oss på post@sglive.no.