Faktura for medlemskontingent i Skjærgårds LIVE – Barnemedlemskap

Fakturaen du har mottatt i posten eller på e-post er et tilbud om et uforpliktende og frivillig medlemskap i Skjærgårds LIVE.
Du velger selv om du vil betale kontingenten og være medlem eller ikke. 

Medlemskapet ble opprettet da du var deltaker på barnefestival, MER-festival, Barnegospelfestivalen i Kragerø, Jærgårds, eller liknende arrangement, og betalte medlemskontingent enten sammen med deltakeravgiften eller på annen måte i forbindelse med arrangementet. Fakturaen du har mottatt er et uforpliktende tilbud om å betale og gyldiggjøre medlemskapet for i år!

Har du nylig betalt medlemskontingent for i år? Da kan du se bort fra denne fakturaen. 
Har du eller kommer du til å betale medlemskontingent for i år i forbindelse med festival/arrangement? Da kan det lønne seg å se bort fra denne fakturaen og i stedet betale medlemskontingent samtidig med at du betaler deltakeravgift/billett til arrangementet. På noen arrangementer (BGF, MER osv) legges det nemlig opp til at du betaler medlemskontingent sammen med deltakerpåmeldingen og IKKE får ytterligere rabatt dersom du har betalt kontingent før du melder deg på. Dersom du planlegger å delta på et slikt arrangement kan det lønne seg å vente med å betale medlemskontingenten, men du er selvfølgelig velkommen til å betale nå og støtte oss hvis du har lyst til det!

 

Medlemskap

Medlemskap i Sg LIVE er FRIVILLIG og du velger selv om du vil betale kontingenten og være medlem eller ikke. 

Du kan gjøre ditt medlemskap gyldig ved å betale kontingenten på kr 100,- i dag ved hjelp av den tilsendte fakturaen. Husk å oppgi KID-nummer ved betaling, og merk at Unicorn Information Systems vil stå som mottaker. Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister i tråd med Sg LIVE’s personvernerklæring og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler. Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

Medlemskapet gjelder for inneværende år, men dersom du betaler etter 30. juni gjelder medlemskapet for både dette året og neste år. Hvis du betaler kontingent etter 30. juni og allerede har gyldig medlemskap for inneværende år gjelder kontingenten for neste år. 

 

Det er DU som er medlem som gjør Sg LIVE sitt arbeid mulig, og det er DU som har tilgang på fordelene! Som medlem er du med å støtte det lokale barnearbeidet så vi kan arrangere flere og bedre konserter og arrangementer for barn og unge i fremtiden. Du vil også få tilbud om rabatterte billetter til ulike konserter og festivaler så sant vi har registrert din e-postadresse. 

For mer informasjon om medlemskapet, se sglive.no/medlem

Dersom du ønsker å endre medlemskapet ditt fra barnemedlemskap til ordinært medlemskap; ta kontakt med oss på post@sglive.no.

 

Dersom du ikke ønsker å være medlem lenger kan du la være å betale denne fakturaen. Det er også fint om du da sender oss en mail om utmelding; til post@sglive.no.
 

Medlemsmail

Får du ikke medlemsmail fra oss med tilbud om konserter, festivaler og andre arrangementer til gode priser? Da er det fordi vi ikke har registrert riktig mailadresse på deg. Send oss en mail med mailadressen din til post@sglive.no, så legger vi den inn! 

 

Du kan finne mer informasjon om MER-festivaler og medlemskap i Skjærgårds LIVE på www.merfestival.no, og informasjon om medlemskap i forbindelse med Barnegospelfestivalen i Kragerø finner du på www.sglive.no/bgf.

For mer informasjon: se www.sglive.no, eller følg oss på www.facebook.com/sglive.sentralt.

Takk for at du er med å gjøre drømmer til virkelighet!
 

Har du mottatt faktura for en annen type medlemskap, for eks konfirmantmedlemskap eller ordinært medlemskap, kan du finne informasjon om dette HER.

Har du spørsmål til fakturaen: ta kontakt med oss på post@sglive.no.