Rockesokkdagen

Rockesokkdagen

ROCKESOKKDAGEN

21. mars markerte vi den internasjonale verdensdagen for Down syndrom, en dag som oppmuntrer til å vise solidaritet ved å gå med to ulike sokker.

Dette symboliserer at alle mennesker har samme verdi, uavhengig av diagnoser eller egenskaper.

Vår organisasjon støtter dette initiativet helhjertet, da vi ønsker å være et inkluderende fellesskap som tilbyr aktiviteter for alle.

Hvilke sokker gikk du med denne dagen?