Skjærgårds LIVE Grenland FHS

Skjærgårds LIVE Grenland FHS

Lokallag: Skjærgårds LIVE Grenland FHS
Sted: Grenland Folkehøgskole i Porsgrunn
Etablert: 2017
Lokallagsleder/kontaktperson: Ørjan Øverland
Kontaktinfo: orjan@grenland.fhs.no