Har du lyst til å jobbe i Skjærgårds LIVE?

Har du lyst til å jobbe i Skjærgårds LIVE?

Skjærgårds LIVE søker ny medarbeider i inntil 100 % prosjektstilling (1år)

Skjærgårds LIVE er på jakt etter en ny medarbeider i inntil 100 % prosjektstilling (1år).

Vi ser etter en person med erfaring fra organisasjonsliv og/eller administrativt arbeid. Vi søker en person som er engasjert, strukturert, selvstendig og målbevisst, og som kan arbeide i samsvar med organisasjonens formål og verdigrunnlag. Kjennskap til Skjærgårds LIVE er en fordel, men ingen forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

Administrasjon (ca 50%)

 • Medarbeideren vil være daglig leders høyrehånd med særlig fokus på:
  • Vårt medlemsregister
  • Rekruttering og oppfølging av medlemmer og lokallag
  • Koordinering av standsarbeid
  • Annet administrativ arbeid

Prosjektleder (ca 50%)

 • Planlegge og koordinere turneer
 • Prosjektleder for barnekirkefestivalen
 • Prosjektleder for eventuelle nye prosjekter
 • Delta i prosjektgruppen for LIVE scene, Camp UNIK og UNIKUM

 Endelig arbeidsbeskrivelse vil bli utarbeidet i samarbeid med søker.

Det må påregnes noe reiseaktivitet, samt noe kvelds- og helgearbeid.

Vi ønsker en som har:

 • Erfaring med organisasjonsarbeid, gjerne i barne- og ungdomsorganisasjon
 • Erfaring med prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse
 • Erfaring med festival- eller leirarbeid
 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å jobbe i team
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 Stillingen har ingen formelle utdanningskrav, men bakgrunn innen pedagogikk, teologi og/eller administrasjon og ledelse vil telle positivt. 

Vi kan tilby:

 • Stillingsprosent: inntil 100 %
 • Stillingstype: Prosjektstilling 1 år
 • Tiltredelse: fortrinnsvis juli/august 2023
 • Arbeidssted/kontor: fortrinnsvis Porsgrunn, alternativt Grimstad
 • Lønn: etter Skjærgårds LIVE sitt lønnsregulativ
 • Fleksibel arbeidstid, varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 9. mai 2023

Søknad og CV sendes til post@sglive.no.

Vennligst oppgi minst 2 referanser.

Attester legges fram ved intervju.

For mer informasjon; kontakt daglig leder Martin Fredriksen på martin@sglive.no / 90069148.

Beskrivelse av Skjærgårds LIVE

Skjærgårds LIVE er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med om lag 4500 medlemmer og 35 lokallag. Vi arrangerer lokale og nasjonale festivaler, konsert, kurs og andre kulturarrangementer, med Jesus i sentrum, i hele landet, hele året. Organisasjonen samarbeider tett med Stiftelsen Skjærgårdsgospel.

Skjærgårds LIVE ønsker at alle unge mennesker skal få tilbud om kulturaktiviteter, og har derfor en rekke UNIK-prosjekter tilrettelagt for unge med utviklingshemminger.

«Skjærgårds LIVE – der Jesus, kultur og drømmer møtes»