Vågsbygdkonfirmant

Medlemskap i Skjærgårds LIVE lokallag

Til foreldre og foresatte for konfirmanter i Vågsbygd menighet.

Vågsbygd menighet samarbeider med den kristne ungdomsorganisasjonen
Skjærgårds LIVE.

Konfirmantene får mulighet til å bli medlem i denne organisasjonen. Når de melder seg inn aksepterer de at kr. 100,- av egenandelen for konfirmasjonstiden går til å betale medlemskapsavgiften.

Medlemskapet er frivillig og uforpliktende og gjelder for 2016 dersom du melder deg inn før 1. juli, og for 2016 og 2017 dersom du melder deg inn etter 1. juli. Egenandelen for konfirmasjonstiden er den samme om man blir medlem eller ikke.

Hvorfor bli medlem?
– Menigheten får hjelp ved arrangementer som konfirmantene deltar på
– Vi får økonomisk støtte til arrangementene
– Medlemmene får billigere/gratis arrangementer
– Skjærgårds LIVE sentralt får økt støtte til sitt arbeid
– Det blir lettere for andre menigheter å arrangere tilsvarende ting

Det koster deg ingenting ekstra, men hjelper oss mye!
Vi håper derfor at alle konfirmantene blir medlem.

Dersom man ikke ønsker å være medlem, kan man gi beskjed om dette ved påmelding til konfirmasjonsopplegget eller til konfirmantansvarlig i menigheten. Hvis man ikke vil være medlem må man regne med å måtte betale for enkelte arrangementer som er gratis for medlemmer i Skjærgårds LIVE Vågsbygd (normalt kr. 100,- pr arrangement). Det lønner seg altså å være medlem.

Når medlemskapet går mot slutten får medlemmene tilsendt et brev fra Skjærgårds LIVE og vil få anledning til å fornye medlemskapet sitt. Det er selvfølgelig helt valgfritt om man ønsker å betale og fortsette å være medlem!

Takk!
Takk for at du er medlem og er med å støtter din lokale festivalarrangør i å lage spennende og viktige musikk- og kulturarrangementer for barn og unge!

Mer informasjon?
www.sglive.no

Man kan sende en mail til denne adressen dersom man ønsker å melde seg ut: post@sglive.no.