Kulturledsageren

Kulturledsageren

I 2020 fikk Skjærgårds LIVE støtte fra LNU til å starte et tiltak som vi valgte å kalle Kulturledsageren. Kulturledsageren er et kulturelt tilbud som retter seg inn mot ungdommer med nedsatt funksjonsevne.

Vi tilbyr gratis konserter med Tore Thomassen tilrettelagt for denne målgruppen. Så langt i år har han hatt 6 konserter og flere konserter venter i 2021. I tillegg til konserter lanserer vi om ikke lenge en kurspakke for denne målgruppen.

Kurspakka består av 3 kurs:

 

Drama og teater

I dette kurset ønsker vi først og fremst å ha det gøy sammen og å lære av hverandre. Vi vil fokusere nysgjerrighet, lekenhet og å begi oss ut på nye utfordringer sammen. Gjennom improvisasjon, bevegelse og ulike dramaleker håper vi på å inspirere deltagerne til å bruke drama og teater i hverdagen. Vårt mål er at alle skal føle seg trygge i å utfolde seg fritt både verbalt og non-verbalt.

Vi lover å gjøre vårt for at kurset skal bli morsomt og annerledes! Kanskje kurset også inspirerer oss til å gjennomføre et skuespill til slutt? Vi gleder oss!

Instruktører

Nina Terese Håland (30) utdannet lektor i drama og teater, med fordypning i anvendt drama- og teater. Hun har etter endt studie jobbet mye med å holde dramapedagogiske workshops både for ungdom og voksne. Da både gjennom å ha vært engasjert som prosjektleder for Mot uten grenser, et kultur- og undervisningsprogram om engasjement rundt menneskerettigheter og mot for ungdom på Forandringshuset Grønland, og ved å være styremedlem for scenekunstkonsept StorySLAM Oslo. Hun har også erfaring i å sette opp forestilling sammen med ungdom, og erfaring i selv å stå på scenen med å ha turnert flere år på det faste programmet til Den kulturelle skolesekken i Oslo med forestillingen Firemannsrommet. Nina elsker å drikke kaffe, danse og tulle.

 Silje Skjævestad Strand (29) utdannet med bachelor i Drama og teaterkommunikasjon og utdannet barnehagelærer. Ved siden av og etter studiet har hun holdt improvisasjonskurs for barn på Det Andre Teatret, samt arbeidet med Goksøyr og Martens i en oppsetning blant annet på Det Norske Teateret. Maskespill, fortellerkunst og fysisk teater er Siljes favorittuttrykksformer innenfor dramasjangeren. Silje har vært på Skjærgårds så lenge hun kan huske, og gleder seg over at drama får en større plass i organisasjonen. Silje liker å le, fortelle eventyr og spise sjokolade!

 

Kreativ forming

Det å uttrykke seg og sine følelser kan gjøres på mange måter. Det å kunne skape og forme noe ved bruk av kroppen er en fin og annerledes måte å uttrykke seg på. I kreativ forming kurset vil man lære en rekke teknikker og måter man kan bruke hendene sin på, for å lage og forme ting.

Instruktører

Kurset ledes av Diana Rasmussen og Marianne Rundholdt. For disse to damene er kreativ forming først og fremst en morsom hobby, som de elsker å lære bort. De har blant annet hatt formingskurs på Camp UNIK og har hatt flere formingskurs for deltagere på SIMEN klubben i Risør hvor de begge er ledere.

 

Kor for alle! – Tilrettelagt korvirksomhet

 I dette kurset ønsker vi å sette fokus på kor som er tilrettelagt for alle. Gjennom sang og musikk ønsker vi at kursdeltagerne skal få oppleve glede og mestringsfølelse. Kurset har fokus på hvordan musikken er arrangert slik at alle kan bli med også om man har lite språk eller lite motorikk. 

Kurset er ment å inspirer deltakere til et inkluderende menighetsarbeid gjennom sang og musikk. Det vil bli lagt stor vekt på trivsel og mestringsfølelse.

Instruktør

Torbjørn Tveit (33) er utdannet lektor i rytmisk musikk fra Universitet i Agder. Han har jobbet som frilans musiker og pedagog i 6 år. Han er i dag faglærer i musikk ved Emma Hjort skole i Bærum. Tidligere var han musikalsk leder i Stiftelsen Sound of Happines. Han har bl. a. 5 års erfaring med tilrettelagt musikk-aktivitet som instruktør i Sound of Happiness og musikkterapeut ved Kristiansand Kulturskole. Som utøvende musiker har han deltatt på en rekke innspillinger i både innland og utland. Torbjørn har også holdt flere kurs og utarbeidet pedagogisk materiale for stiftelsen Sound of Happiness. 2019 skrev han noter og lagde farge-noter til sangheftet «Sanger for alle». Å jobbe med sang og musikkglede for alle, uansett funksjonsevne og erfaring er noe han stortrives med.

 

Kulturledsageren arrangeres av Skjærgårds LIVE i samarbeid med Agder og Telemark bispedømme, med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta.

Ønsker du å booke Kulturledsagerens konserter og/eller kurs til din menighet, klubb, bofellesskap eller liknende?
Ta kontakt med: Martin Fredriksen (organisasjonskonsulent i Skjærgårds LIVE) martin@sglive.no / 900 69 148.