Tildeling av tilskudd til lokallag fra Sg LIVE Frifond 2021 – endelig versjon – publisering