Tildeling av tilskudd til lokallag fra Sg LIVE Frifond 2019