Skjærgårds LIVE Sunnhordland

Skjærgårds LIVE Sunnhordland

Lokallag: Skjærgårds LIVE Sunnhordland
Sted: lokalisert på Bømlo, men omfatter hele regionen
Etablert: 2008
Lokallagsleder/kontaktperson: Trygve Leigland
Kontaktinfo: trygve.leigland@bomlo.kommune.no

Du kan finne mer informasjon om lokallaget på deres egen Facebook-side