Skjærgårds LIVE UNIK

Skjærgårds LIVE UNIK

Skjærgårds LIVE ønsker at alle ungdommer skal finne sin plass og ha et tilbud i vår organisasjon. Vi har som mål og jobber for at ingen ungdommer skal føle på utenforskap i møte med oss. UNIK er det stempelet som vi setter på den delen av arbeidet vårt som er tilpasset til ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser.

 

Skjærgårds UNIK

Første gang vi hadde et UNIK-arrangement var sommeren 2016. Da arrangerte vi Skjærgårds UNIK i samarbeid med Skjærgårds Music and Mission. Skjærgårds UNIK er en dag på Skjærgårds som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Denne dagen legger vi praktisk til rette for lett fremkommelighet, vi tilpasser program på flere av scenene, samt at vi har noen egne programposter for deltagerne på Skjærgårds UNIK. I år vil Skjærgårds UNIK være 1 juli 2020. Mer info vil dukke opp her: https://www.facebook.com/HELUNIK/

 

Camp UNIK

I år arrangerer vi Camp UNIK for tredje gang. Camp UNIK er en leir for ungdommer med utviklingshemminger som arrangeres på Gurvika Leirsted i Vestfold. Camp UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med utviklingshemming til å følge sine drømmer, utrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge rammer hvor det er lov til å prøve og feile.

Dette ønsker vi å oppnå ved å legge til rette for å utvikle seg, og utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle utrykk. I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for det den enkelte er og kan – gjennom skapende aktivitet, gjennom sang, musikk, drama og forming ønsker vi å legge til rette for en god opplevelse.

Camp UNIK 2020 er dessverre avlyst grunnet koronapandemien.
Neste Camp UNIK arrangeres 11. – 13. juni 2021. Hold av datoen nå!

Mer info om året leir vil komme her: https://sglive.no/camp-unik/

 

UNIK kulturledsager

Kulturledsageren er det nyeste tilbudet i UNIK-porteføljen. Dette er vår unike variant av den kulturelle skolesekken. Gjennom Kulturledsageren vil vi sende artister, kursholdere og andre kulturformidlere på veien. Disse vil besøke menigheter, klubber, bedrifter og bofellesskap som har tilbud for ungdommer med utviklingshemninger.

Dette lanserer vi for første gang i år. Allerede i april/mai 2020 vil vi sende Tore Thomassen på veien for å holde konserter. Til høsten vil vi sende kursholdere i forming, sang og musikk.

Er du interessert i få besøk til din menighet, klubb, bedrift eller bofelleskap, ta kontakt med oss.

 

24 UNIK

24 UNIK er en 24 timers festival for ungdommer med utviklingshemninger. På denne festivalen er det livsglede og læring som står i fokus. Det blir musikk, bibelundervisning og opplæring i forskjellige kulturelle utrykk ved siden av mye fritid som man kan bruke på mange morsomme aktiviteter som hoppelott, leker og konkurranser. På 24 UNIK vil deltagerne sove hjemme. Vi har som mål å arrangere den første 24 UNIK i løpet av høsten 2020. Følg med på våre hjemmesider og facebooksider der vil vi legge ut mer informasjon når vi har mer klart.