Skjærgårds LIVE UNIK – en oversikt over det UNIKe arbeidet

Skjærgårds LIVE ønsker at alle mennesker skal finne sin plass og ha et tilbud i vår organisasjon. Vi har som mål og jobber for at ingen skal føle på utenforskap i møte med oss.
UNIK er stempelet som vi setter på den delen av arbeidet vårt som er tilpasset til unge mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

 

Skjærgårds UNIK

Første gang vi hadde et UNIK-arrangement var sommeren 2016. Da arrangerte vi Skjærgårds UNIK i samarbeid med Skjærgårds Music and Mission. Skjærgårds UNIK er en dag på Skjærgårds som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Denne dagen legger vi praktisk til rette for lett fremkommelighet, vi tilpasser program på flere av scenene, samt at vi har noen egne programposter for deltagerne på Skjærgårds UNIK. Mer info finner du her: facebook.com/HELUNIK
I 2020 arrangeres Skjærgårds UNIK 1. juli.

 

Camp UNIK

Camp UNIK ble arrangert for første gang i 2018. Camp UNIK er en leir for ungdommer med utviklingshemminger som arrangeres på Gurvika Leirsted i Vestfold. Camp UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med utviklingshemming til å følge sine drømmer, uttrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge rammer hvor det er lov til å prøve og feile.

Dette ønsker vi å oppnå ved å legge til rette for å utvikle seg og utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle utrykk. I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for det den enkelte er og kan. Gjennom skapende aktivitet, og gjennom sang, musikk, drama og forming ønsker vi å legge til rette for en god opplevelse.

Camp UNIK 2020 er dessverre avlyst grunnet koronapandemien.
Neste Camp UNIK arrangeres 11. – 13. juni 2021. Hold av datoen nå!

Mer info finner du her: sglive.no/camp-unik

 

UNIK kulturledsager

Kulturledsageren er blant de nyeste tilbudene i UNIK-porteføljen. Dette er vår unike variant av den kulturelle skolesekken. Gjennom Kulturledsageren vil vi sende artister, kursholdere og andre kulturformidlere på veien. Disse vil besøke menigheter, klubber, bedrifter og bofellesskap som har tilbud for ungdommer med utviklingshemninger.

Dette lanseres for første gang i 2020. Allerede i april/mai 2020 vil vi sende Tore Thomassen på veien for å holde konserter. Høsten 2020 vil vi sende kursholdere i forming, sang og musikk ut til lokalmiljøer for å møte ungdom i målgruppen.

Er du interessert i få besøk til din menighet, klubb, bedrift eller bofelleskap? Ta kontakt med oss.

 

24 UNIK

24 UNIK er en 24 timers festival for barn og ungdom med utviklingshemninger. På denne festivalen er det livsglede og læring som står i fokus. Det blir musikk, bibelundervisning og opplæring i forskjellige kulturelle utrykk ved siden av mye fritid som man kan bruke på mange morsomme aktiviteter som hoppeslott, leker og konkurranser. På 24 UNIK vil deltagerne sove hjemme. Vi har som mål å arrangere den første 24 UNIK i løpet av høsten 2020. 

 

Alle våre UNIK tiltak er i samarbeid med Agder og Telemark bispedømme.