Skjærgårds LIVE UNIK – en oversikt over det UNIKe arbeidet

Skjærgårds LIVE UNIK – en oversikt over det UNIKe arbeidet

Skjærgårds LIVE ønsker at alle mennesker skal finne sin plass og ha et tilbud i vår organisasjon. Vi har som mål og jobber for at ingen skal føle på utenforskap i møte med oss.
UNIK er stempelet som vi setter på den delen av arbeidet vårt som er tilpasset til unge mennesker med utviklingshemminger.

 

 

UNIKum

UNIKum er en dagsfestival for barn og ungdom med utviklingshemninger. På denne festivalen er det livsglede og læring som står i fokus. Det blir musikk, bibelfortelling og mulighet for å lære både sang, dans og en kreativ aktivitet. Det blir og mye fritid som man kan bruke på mange morsomme aktiviteter som hoppeslott, leker og konkurranser. På UNIKum vil deltagerne sove hjemme. Vi arrangerer den første UNIKum-festivalen 28.januar-29.januar 2023.

Ler mer her: Verdens første UNIKum-festival

Skjærgårds UNIK

Første gang vi hadde et UNIK-arrangement var sommeren 2016. Da arrangerte vi Skjærgårds UNIK i samarbeid med Skjærgårds Music and Mission. Skjærgårds UNIK er en dag på Skjærgårds som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med utviklingshemminger. Denne dagen legger vi praktisk til rette for lett fremkommelighet, vi tilpasser program på flere av scenene, samt at vi har noen egne programposter for deltagerne på Skjærgårds UNIK. Mer info finner du her: facebook.com/HELUNIK

 

Camp UNIK

Camp UNIK ble arrangert for første gang i 2018. Camp UNIK er en leir for ungdommer med utviklingshemminger som arrangeres på Gurvika Leirsted i Vestfold. Camp UNIK ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med utviklingshemming til å følge sine drømmer, uttrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge rammer hvor det er lov til å prøve og feile.

Dette ønsker vi å oppnå ved å legge til rette for å utvikle seg og utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle utrykk. I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for det den enkelte er og kan. Gjennom skapende aktivitet, og gjennom sang, musikk, drama og forming ønsker vi å legge til rette for en god opplevelse.

Camp UNIK 2021 er dessverre avlyst grunnet koronapandemien.
Neste Camp UNIK planlegges 2.-4.juni 2023

Mer info finner du her: sglive.no/camp-unik

 

Kulturledsageren

Kulturledsageren er blant de nyeste tilbudene i UNIK-porteføljen. Dette er vår unike variant av den kulturelle skolesekken. Gjennom Kulturledsageren vil vi sende artister, kursholdere og andre kulturformidlere på veien. Disse vil besøke menigheter, klubber, bedrifter og bofellesskap som har tilbud for ungdommer med utviklingshemninger.

Prosjektet ble lansert i 2020 og tilbyr konserter og kurs i forming, sang og musikk tilpasset ungdom i målgruppen.

Kulturledsageren 2020-2021 er arrangert med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta.

Er du interessert i få besøk til din menighet, klubb, bedrift eller bofelleskap? Ta kontakt med Ingeborg (ingeborg@sglive.no).

 

Her kan du finne ressurser vi har utviklet gjennom UNIK-arbeidet.

Alle våre UNIKe tiltak og arrangement arrangeres i samarbeid med:

Agder og Telemark bispedømme

Bufdir

LNU
Trosopplærings i Den Norske Kirke

Tubfrim

Skjærgårds music and mission

Abcent