Presse

Informasjon om Skjærgårds LIVE

Skjærgårds LIVE sin visjon er «Skjærgårds LIVE – der Jesus, kultur og drømmer møtes».
Det innebærer at vi vil inspirere barn og unge til å følge Jesus gjennom fellesskap der vi opplever kultur, utvikler talenter og realiserer drømmer.

Skjærgårds LIVE er en kristen ungdomsorganisasjon som ønsker å jobbe for lokale Skjærgårds LIVE-arrangementer i hele landet, hele året. Med Skjærgårds LIVE-arrangementer menes konserter, seminarer, festivaler, kurs, aktiviteter og lignende.

Vi ønsker å være et nettverk og en organisasjon på tvers av kirketilhørighet og konfesjon.
Vi vil være en praktisk og økonomisk ressurs for lokale Skjærgårds LIVE lokallag og medlemmer.
Vi vil med vårt nettverk koordinere og samle Skjærgårds LIVE-medlemmer til felles innsats for lokale arrangementer.

 

Her finner du vår Facebook-side

Her finner du mer informasjon om organisasjonen

Her finner du bilder og video fra våre arrangementer
 
For spørsmål, ta kontakt med oss: post@sglive.no