B5 – Årsregnskap 2017 – Skjærgårds LIVE – spesifisert med noter – signert