B5 – Årsregnskap og balanse Skjærgårds LIVE 2016 signert 220517