Virksomhetsplan Sg LIVE 2013-2014 vedtatt Landsmøtet 2013