Retningslinjer Skjærgårds LIVE FRIFOND vedtatt 14 mars 2016