Opprette bankkonto i lokallagets organisasjonsnummer i Sparebanken Sør

Lokallag som er registrert i Brønnøysundregistrene og har eget organisasjonsnummer bør ha bankkonto som er opprettet i lokallagets organisasjonsnummer og slik også formelt sett er registrert på lokallaget. Mindre lokallag som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene kan få hjelp av Sg LIVE sentralt til å opprette konto i Sg LIVE sentralt sitt organisasjonsnummer eller benytte konto gjennom menigheten. 

Lokallaget kan selv velge hvilken bank de ønsker å opprette bankkonto i, men vi anbefaler Sparebanken Sør da vi får gode betingelser her. Dette gjelder særlig lokallag på Sør- og Vestlandet eller andre steder Sparebanken Sør har filial.

Hovedgrunnen til at vi får gode betingelser i Sparebanken Sør er fordi vi er kunde hos Knif. For at lokallag registrert i Brønnøysund skal få samme gode betingelser må lokallaget registreres som kunde i Knif. Det er gratis og uforpliktende, men dere må fylle ut et lite skjema på nettsidene til Knif slik at dere får eget kundenummer. 

Dersom lokallaget allerede har et kontonummer i Sparebanken Sør opprettet i for eks Sg LIVE sentralt sitt orgnummer, er det mulig å beholde det gamle kontonummeret ved å flytte det over til lokallagets organisasjonsnummer. Da må dette kontonummeret overføres fra Sg LIVE sentralt og over til lokallagets organisasjonsnummer og kundeforhold i banken. Ta kontakt med Sg LIVE sentralt for å få hjelp til dette. 

 

Her er en instruks for hvordan man oppretter bankkonto i lokallagets organisasjonsnummer i Sparebanken Sør.

 

 

FØR DU BEGYNNER OPPRETTELSEN AV BANKKONTO MÅ DU HA KLART FØLGENDE:

 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene/Altinn
 • Stiftelsesdokumenter og evt referat som viser valg av sittende styre dersom dette er et annet en beskrevet i stiftelsesdokumentene
 • Fødsels- og personnummer, navn, adresse, e-post og mobilnummer til den som skal ha tilgang til kontoen og til styreleder
 • Du må vite om styreleder har bankID fra sin private bank
 • De som skal disponere kontoen må være kunde hos Sparebanken Sør. Se denne oppskriften for hvordan du blir basiskunde.

 

REGISTRERING SOM KUNDE HOS KNIF:

 • Gå til skjemaet for banksamarbeid på knif.no og fyll ut:
  • Virksomhetens navn: navnet på lokallaget, for eks «Skjærgårds LIVE Klepp»
  • Postadresse: lokallagets adresse, evt adresse til styreleder
  • Postnummer og poststed: lokallagets postnummer og poststed, evt til styreleder
  • Virksomhetens telefonnummer: mobilnummer til styreleder
  • Virksomhetens e-postadresse: e-postadresse til styreleder
  • Virksomhetens nettside: fyll ut, eller la det stå tomt
  • Organisasjonsform: Lokallag
  • Organisasjonsnummer: fyll inn organisasjonsnummer lokallaget har fått fra Brønnøysundregistrene
  • Registrert i: kryss av for Enhetsregisteret
  • Forventet årlig omsetning: gjett så godt du kan. Gjennomsnittlig omsetning for lokallag i Sg LIVE er ca 30 000,- så skriv gjerne det hvis du er usikker.
  • Antall ansatte: 0
  • Inngår virksomheten i konsernforhold eller er knyttet til andre virksomheter: Ja
  • Hvis ja, gjør rede: Lokallag i organisasjonen Skjærgårds LIVE (org.nr 892 996 792).
  • Produkter og tjenester som ønskes: kryss av for Driftskonto
  • Hvis det søks finansiering (…): la dette feltet stå tomt
  • Tidligere bankforbindelser: skriv inn navnet på banken der lokallaget har hatt bankkonto fram til nå. Hvis kontoen dere skal opprette nå er lokallagets først lar du feltet stå tomt.
  • Last opp vedlegg: la dette feltet stå tomt
  • Jeg bekrefter at alle opplysningene er korrekte: kryss av
  • Klikk «send inn»
 • Knif vil nå registrere lokallaget og kontakte deg/styreleder med informasjon om lokallagets kundenummer/ID-nummer hos Knif. Du må ha mottatt Knif-kundenummer før du kan kan gå videre og opprette bankkonto i Sparebanken Sør. 

 

OPPRETTING AV BANKKONTO I SPAREBANKEN SØR:

 • Gå til sor.no
 • Følg flytskjema for:
  • Klikk på «Bli kunde» oppe til høyre
  • Velg «Bli bedriftskunde»
  • Velg «Lag/stiftelse/forening»

 

Steg 1:

 • Person som fyller ut skjemaet: Fyll inn din egen kontaktinformasjon (dette gjelder uansett om du skal disponere kontoen videre eller ikke)
 • Er bedriften medlem i Knif: ja
 • Bedriftens ID-nummer i Knif: her skriver du inn ID-nummeret/kundenummeret lokallaget har fått hos Knif. 
 • Medlem i Norges idrettsforbund: nei
 • Last opp:
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Stiftelsesdokumenter og eventuelt referat som viser valg av sittende styre dersom dette er et annet en beskrevet i stiftelsesdokumentene. 

 

Steg 2:

 • Ønsker dere nettbedrift: nei

 

Steg 3:

 • Organisasjonsnummer: ja
 • Bedrift-søk: her kan du søke på navnet på lokallaget og så vil siden hente opplysninger direkte fra Brønnøysundregistrene. Hvis det ikke kommer opp automatisk, fyll ut infoen nedenfor.
 • Organisasjonsnummer: fyll inn organisasjonsnummeret dere har fått fra Brønnøysundregistrene, 9 siffer
 • Børsnotert: nei
 • Navn på virksomhet: fyll inn navn på lokallaget
 • Adresse: Adressen til der lokallaget holder til, evt hjemmeadresse til styreleder/kontaktperson
 • Bedriftens telefonnummer: fyll inn mobilnummer til styreleder hvis ikke dere har annet telefonnummer
 • Bedriftens postnummer: fyll ut det som hører til adressen over
 • Stiftelsesdato: datoen lokallaget ble opprettet, se stiftelsesdokumentet
 • Antall ansatte: 0
 • Hva skal virksomheten drive med: Lokale musikk- og kulturarrangementer for barn og unge
 • Forventet årlig omsetning: gjett så godt du kan. Gjennomsnittlig omsetning for lokallag i Sg LIVE er ca 30 000,- så skriv gjerne det hvis du er i tvil.
 • Hva er virksomhetens hovedinntektskilde: Frifondstøtte og medlemskontingenter
 • Har eller kommer bedriften til å bli skattepliktig til utlandet: nei
 • Organisasjonsform: Lag eller forening

 

Steg 4:

 • Er det deg som er kontaktperson: Her spør de etter den som skal være hovedkontaktperson og disponent for kontoen. Fyll ut ja eller nei avhengig av om du skal være dette eller ikke. Hvis det er en annen enn deg som skal være kontaktperson må du fylle inn kontaktinformasjon om denne. På spørsmål om stilling/tittel kan du skrive for eks styreleder, økonomiansvarlig eller kontaktperson.
 • Er du også daglig leder: daglig leder er det samme som styreleder for lokallag som ikke har ansatte. Fylle derfor ut ja eller nei avhengig av om du er styreleder eller ikke. Hvis nei, fyll inn info om styreleder i lokallaget.
 • Har den eller de som skal signere BankID: dette gjelder styreleder (evt to av styrets medlemmer). Hvis de ikke har bankID anbefaler vi at de skaffer seg dette i sin private bank og at dere svarer ja på spørsmålet. Fyll deretter ut mobilnummer, e-post og fødsels- og personnummer til styreleder.
 • Har virksomheten allerede en kontaktperson i banken: ja
 • Hva er navnet på kontaktpersonen: Torstein Vimme Ribe (Torstein er kontaktperson for Sg LIVE sentralt og har sagt ja til å være kontaktperson for lokallagene som ønsker det også. Anbefales!)

 

Steg 5:

 • Eiere / reelle rettighetshavere: svar nei på alle 4 spørsmål på denne siden
 • Har virksomheten eiere/reelle rettighetshavere som eier over 25%?: nei
 • Flere eiere: nei
 • Enda flere eiere: nei
 • Og til slutt: flere eiere: nei

 

Steg 6:

 • Skal virksomheten drive med betalingsformidling underlagt Finanstilsynet: nei
 • Skal virksomheten foreta betalinger eller investeringer på vegne av andre: nei
 • Skal virksomheten drive utvinning, veksling eller oppbevaringstjenester for virtuell valuta: nei
 • Driver dere næringsvirksomhet innen spillindustrien: nei

 

Steg 7:

 • Er det sannsynlig at virksomheten vil motta innbetalinger fra utlandet: nei
 • Er det sannsynlig at virksomheten vil foreta utbetalinger til utlandet: nei
 • Er det sannsynlig at virksomheten vil foreta kontantinnskudd: nei
 • Midlenes opprinnelse: Annet. Skriv inn beløp: skriv beløpet dere har på deres gamle konto pr nå. Utdyp her: Skriv hva disse pengene er, for eks kan dere skrive «støtte til arrangement, billettinntekter».  
 • Hvilke produkter og tjenester tenker du at virksomheten har behov for fremover:
  • Nytt lokallag eller lokallag som ikke har hatt konto i Sparebanken Sør tidligere: Ny bedriftskonto knyttet til privat nettbank.
  • Lokallag som allerede har konto hos Sparebanken Sør: Vi er lokallag i organisasjonen Skjærgårds LIVE og har allerede konto hos dere knyttet til nettbedriften til sentralleddet i organisasjonen. Vi ønsker denne kontoen flyttet over til den nye kundeavtalen til lokallagets orgnummer og at den blir tilgjengelig i disponentene sin nettbank. Kontonummeret til kontoen er: xxxx.xx.xxxxx.
 • Bekreftelse: kryss av
 • Klikk «send»

 

ETTER AT REGISTRERINGSSKJEMAET ER SENDT INN:

 • Dersom lokallaget vil beholde sitt tidligere kontonummer i ny avtale må lokallag gi beskjed til Sg LIVE sentralt slik at daglig leder sentralt kan gi godkjenning til Sør om at kontonummeret flyttes fra Sg LIVE sentralt over til lokallagets organisasjonsnummer og kundeforhold i banken.