Retningslinjer Skjærgårds LIVE FRIFOND vedtatt feb 2019