Innmeldingsliste – Nyregistrering og fornyelser Sg LIVE medlemmer MAL – via lokallag