Protokoll Landsmøte 2023

Protokoll Landsmøte 2023

Onsdag 5. Juli 2023 avholdes ble det 7 ordinære landsmøte i Skjærgårds LIVE. Landsmøte ble avholdt på Skjærgårds Music and Mission festivalen på Risøya i Tvedestrand kommune, nærmere bestemt på LIVE scene.

Til toss for få delegater så ble det en fint møte, hvor vi plan annet fikk vedtatt en ny virksomhetsplan for 2024 – 2026. Og ikke minst så ble det valgt et nytt og godt styret for den neste perioden.

Det nye styret består av: 

Styreleder: Arne Nilsen Berge

Styremedlem: Amalie Lofthaug

Styremedlem: Naomi Adele Lende

Styremedlem: Christian Eugen Aronsen

 

Varamedlem: Tomas Barland

Varamedlem: Bettina Grønli

 

Innkalling, sakslister og protokoll finner du her:

Innkalling

Saksliste

Protokoll landsmøte 2023