Landsmøte 2013

Til medlemmene i Skjærgårds LIVE

 Innkalling til landsmøte

Herved innkalles til ordinært landsmøte i Skjærgårds LIVE

 

Fredag 8. – søndag 10. mars 2013

Gulsrud Leirsted, Øst-Modumveien, 3370 Vikersund

 

Program

Helgen starter fredag kl 18.00 med innkvartering og avsluttes søndag kl 13.00.

Utfyllende program kommer senere på våre hjemmesider og blir sendt ut til de påmeldte. Det blir lagt opp til mye sosialt samvær ved siden av behandling av Landsmøtets saker.

 

Påmelding og pris

Skjærgårds LIVE dekker overnatting og mat slik at hele oppholdet er gratis. Den enkelte må selv dekke reise, men vi oppfordrer våre lokallag til å dekke reiseutgiftene for sine medlemmer (Lokallag kan søke Frifond-støtte til dette).

Påmelding sendes til post@sglive.no innen 4. februar.

 

Møte-, tale- og stemmerett

I følge Skjærgårds LIVE’s vedtekter § 4.3.4, har alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, innen åpningen av Landsmøtet møte-, tale- og stemmerett.

 

Til behandling under Landsmøtet foreligger følgende saker:

Del 1:

Sak 1/2013: Konstituering

Sak 2/2013: Godkjenning av innkalling

Sak 3/2013: Godkjenning av saksliste

Sak 4/2013: Godkjenning av 2-årsrapport

Sak 5/2013: Godkjenning av revidert regnskap

Sak 6/2013: Vedta visjonsdokumentet for Sg LIVE

Sak 7/2013: Godkjenning av virksomhetsplan for 2013 – 2015

Sak 8/2011: Valg

Eventuelt

 

Del 2:

Vi snakker og drømmer sammen om Skjærgårds LIVE sin framtid. Hva ønsker DU at Skjærgårds LIVE skal være og gjøre de neste to årene? Her er dine ideer og innspill viktige!

Blant prosjekter vi vil snakke om utvikling og videreføring av er:

– LIVE Scene

– Skjærgårds LIVE Talent

– Sg LIVE Sommerkurs

– Turneer

– Vårt nye leirkonsept

 

 

Saksdokumenter:

Utdypende saksliste og andre saksdokumenter kan du finne under

om oss/dokumenter/landsmøte 2013 på vår hjemmeside www.sglive.no.

 

Håper vi ser deg der, du er hjertelig velkommen.

 

 

Oslo, 4. januar 2013

 

 

Kristin Brandsæter

Daglig leder