Medlemskap i Skjærgårds LIVE lokallag for konfirmanter

En rekke menigheter over hele landet samarbeider med den kristne barne- og ungdomsorganisasjonen Skjærgårds LIVE.

Gjennom dette samarbeidet får konfirmantene mulighet til å bli medlem i organisasjonens lokallag «Skjærgårds LIVE XXXX» når de melder seg opp til konfirmasjon, uten at det koster noe ekstra. Når du betaler din egenandel for konfirmasjonstiden vil kr 100,- av betalingen gå til medlemskontingent i lokallaget.

 

Medlemskapet er frivillig og uforpliktende.

Medlemskontingenten gjelder for inneværende år dersom du melder deg inn og betaler kontingent før 1. juli. Den gjelder for i år og neste år hvis du betaler etter 30. juni. Hvis du betaler etter 30. juni og allerede har betalt kontingent for i år vil betalingen gjelde som kontingent for neste år. Egenandelen for konfirmasjonstiden er den samme om man blir medlem eller ikke, så sant ikke annet er avtalt. I noen tilfeller vil egenandelen bli noe høyere dersom du ikke ønsker medlemskap, eller du vil måtte betale ekstra for enkelte arrangementer som er gratis for medlemmer.

 

Hvorfor bli medlem?
– Menigheten får hjelp ved arrangementer som konfirmantene deltar på
– Vi får økonomisk støtte til arrangementene
– Medlemmene får billigere/gratis arrangementer
– Det lokale ungdomsarbeidet i menigheten og lokallaget styrkes
– Skjærgårds LIVE sentralt får økt støtte til sitt arbeid
– Det blir lettere for andre menigheter å arrangere tilsvarende aktiviteter for sine ungdommer

Det koster deg ingenting ekstra, men hjelper oss mye!
Vi håper derfor at alle konfirmantene blir medlem.

 

Dersom man ikke ønsker å være medlem, kan man gi beskjed om dette ved påmelding til konfirmasjonsopplegget eller til konfirmantansvarlig i menigheten. Hvis man ikke vil være medlem må man regne med å måtte betale for enkelte arrangementer som er gratis for medlemmer i Skjærgårds LIVE lokallaget (normalt kr. 100,- pr arrangement). Det lønner seg altså å være medlem!

Når medlemskontingenten går ut vil medlemmene få tilsendt et brev fra Skjærgårds LIVE og få anledning til å fornye medlemskapet sitt. Det er selvfølgelig helt valgfritt om man ønsker å betale og fortsette å være medlem!

Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler i tråd med Sg LIVE’s personvernerklæring (sglive.no/personvern). Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

For mer informasjon om medlemskapet, se sglive.no/medlem

 

Takk!
Takk for at du er medlem og er med å støtter din lokale festivalarrangør i å lage spennende og viktige musikk- og kulturarrangementer for barn og unge!

 

Mer informasjon?
www.sglive.no

Du kan sende en mail til denne adressen dersom du ønsker å melde seg ut: post@sglive.no.