Grunnleggende holdning i spørsmål om teologi

Landsstyret i Skjærgårds LIVE gjorde på sitt møte 02/2020 den 17. februar 2020 følgende vedtak om mediestrategi for organisasjonen.
Dette bekrefter Skjærgårds LIVE sin grunnleggende holdning i spørsmål om teologi. 

 

Sak 04/2020: Mediestrategi    

Vedtak:

Styret vedtar følgende uttalelse som Sg LIVE sitt formelle svar på spørsmål som kristne er uenige om eller som vi ikke ønsker å ta stilling til, i møte med media og eventuelt andre. Denne tilsvarer uttalelse vedtatt av Stiftelsen Skjærgårdsgospel.

Uttalelsen lyder som følger:

«Skjærgårds LIVE er en mangfoldig organisasjon som er opptatt av at det som samler oss er større enn det som skiller oss. Vi står sammen i troen på Jesus Kristus korsfestet og oppstått, og har fem verdier vi styrer etter: samlende, utrustende, Jesus-fokusert, kreativ og inspirerende. Dette er vi stolte av, og dette er verdier vi forventer at våre medarbeidere følger».

Styret gir daglig leder ansvar for å håndtere medieuttalelser på vegne av organisasjonen, eventuelt med bidrag fra styreleder.