Downs syndrom-dagen

Downs syndrom-dagen

21. mars er den internasjonale Downs syndrom-dagen.

Denne dagen blir markert for å støtte de som lever med diagnosen, og for å opplyse og informere om hva Downs syndrom er. Vi i Skjærgårds LIVE heier på ulikheter, for vi er alle helt UNIKE. Bli med og markere denne dagen ved å ta på deg ulike sokker, på den måte markere vi at vi alle er UNIKE.

Vi liker også å drømme i Skjærgårds LIVE, og vi drømmer om at verden stadig skal bli et varmere (men ikke når det gjelder klimaet) og mer inkluderende sted hvor det er plass til alle mennesker.

Vi liker også å realisere drømmer, i hvert fall jobber vi for å realisere drømmer. Skjærgårds LIVE UNIK er våre tiltak for å være med på å skape en varmere og mer inkluderende verden. UNIK-arbeidet vårt består av 4 tiltak.

Camp UNIK er en leir for ungdommer med forskjellige funksjonsnedsettelser. På denne leiren får man prøve seg og leke med forskjellige kulturelle uttrykk som teater, band, kor og forming. Årets leir er er dessverre avlyst grunnet koronapandemien. Neste Camp UNIK arrangeres 11. – 13. juni 2021. Mer info om leiren finner du her: sglive.no/camp-unik

Skjærgårds UNIK er en dag på Skjærgårds Music and Mission Festival som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Denne dagen legger vi praktisk til rette for lett fremkommelighet, vi tilpasser program på flere av scenene, samt at vi har noen egne programposter for deltagerne på Skjærgårds UNIK. Mer info finner du her: facebook.com/HELUNIK
Skjærgårds UNIK arrangeres i 2020 onsdag 1. juli.

UNIK Kulturledsager er vår unike variant av den kulturelle skolesekken. Gjennom Kulturledsageren vil vi sende artister, kursholdere og andre kulturformidlere på veien. Disse vil besøke menigheter, klubber, bedrifter og bofellesskap som har tilbud for ungdommer med utviklingshemninger.

I april/mai 2020 vil vi sende Tore Thomassen på veien for å holde konserter (mulig utsatt til høsten pga koronaviruset). Høsten 2020 vil vi sende kursholdere i forming, sang og musikk ut til lokalmiljøer for å møte ungdom i målgruppen.

Er du interessert i få besøk til din menighet, klubb, bedrift eller bofelleskap? Ta kontakt med oss.

24 UNIK er en 24 timers festival for barn og ungdom med utviklingshemninger. På denne festivalen er det livsglede og læring som står i fokus. Det blir musikk, bibelundervisning og opplæring i forskjellige kulturelle utrykk ved siden av mye fritid som man kan bruke på mange morsomme aktiviteter som hoppeslott, leker og konkurranser. På 24 UNIK vil deltagerne sove hjemme. Vi har som mål å arrangere den første 24 UNIK i løpet av høsten 2020.