BGF 2016

Barnegospelfestivalen i Kragerø (BGF) og medlemskap i Skjærgårds LIVE»

Skjærgårds LIVE er en av samarbeidspartnerne når Barnegospelfestivalen i Kragerø (BGF) går av stabelen 22.-23. oktober 2016.
En følge av dette samarbeidet er at medlemmer i Skjærgårds LIVE kan kjøpe rabattert deltakerbillett til festivalen, kr 200,- billigere enn ordinær billett. Deltakere som ikke er medlem i Skjærgårds allerede, kan meldes seg inn, betale kontingent på kr 100,-, og deretter kjøpe/bestille billett til rabattert medlemspris.

 

Informasjon til deltaker/forelder:
Medlemmer i Skjærgårds LIVE kan få kr 200,- i rabatt på deltakerbilletten til Barnegospelfestivalen 2016 (BGF).
Deltakeren må selv (eller ved hjelpe av forelder) melde seg inn via sglive.no/bli-medlem, og betale kontingenten på kr 100,- vha faktura som blir tilsendt etter innmelding. Husk å oppgi KID-nummer ved betaling, og at innmelding og betaling må være utført innen 3 dager før festivalen.
Deltakeren må selv (eller ved hjelp av forelder) gi beskjed til korleder om eventuell innmelding slik at korleder kan bestille rabattert billett til festivalen for deltakeren.

Medlemskap i Skjærgårds LIVE koster kr 100,-.
Medlemskontingenten varer ut inneværende kalenderår. Dersom man blir nytt medlem etter 01.07 varer medlemskapet ut inneværende og påfølgende kalenderår. (For BGF-deltakere kan det lønne seg å betale kontingenten etter 1. juli, da dette vil gi grunnlag for rabattert billett også i 2017.)
Medlemskapet er frivillig og uforpliktende, og du kan når som helst si det opp. Ta kontakt med post@sglive.no dersom du ikke ønsker å være medlem.
Medlemskapet gir deg fordeler som rabatt på BGF og festivaler og konserter, og støtter driften av Skjærgårds LIVE sine arrangementer lokalt og nasjonalt.

 

Informasjon til korleder:
Det er du som korleder som må bestille billetter til festivalen til deltakere og voksenledere fra ditt kor gjennom checkin.no.
Det finnes to typer deltakerbilletter, én billett til ordinærpris (for ikke-medlemmer) og én billett til rabattert medlemspris (for medlemmer i Skjærgårds LIVE).
Det er korleders ansvar å hente inn informasjon om eventuelt medlemskap fra deltakere/foreldre og sørge for at det blir bestilt riktig antall billetter. Det er korleders ansvar å sørge for at deltakere som bestiller billett til medlemspris har gyldig medlemskap i Skjærgårds LIVE for 2016.
Dersom deltakere i koret ditt ønsker billett til medlemspris er det deltakeren (med hjelp av forelder) som selv må melde seg inn i Skjærgårds LIVE og betale kontingent direkte til Skjærgårds LIVE i forkant av festivalen. Innmelding skjer her sglive.no/bli-medlem
Ved ankomst til BGF skal hvert kor levere liste over deltakere. På denne lista oppgir du hvilke deltakere som har kjøpt billett til medlemspris ved avkryssing i egen kolonne (Mal for denne lista vil bli sendt ut til korleder på e-post forkant av festivalen).

Skjærgårds LIVE vil foreta kontroll/stikkprøvekontroll under/etter festivalen for å påse at deltakere som har fått billett til medlemspris faktisk har gyldig medlemskap.

 

Skjærgårds LIVE lokallag
For kor som ønsker det er det mulig å opprette Skjærgårds LIVE lokallag. Lokallaget kan da søke støtte fra Skjærgårds LIVE Frifond til lokale arrangementer som konserter, forestillinger, temasamlinger eller andre arrangementer. Ta kontakt med post@sglive.no dersom ditt kor er interessert eller har spørsmål om lokallag.

For mer informasjon om Skjærgårds LIVE og medlemskap; se sglive.no eller ta kontakt med post@sglive.no.

se også bgf.no