Årsregnskap med noter og spesifikasjoner 2020 Skjærgårds LIVE – signert