Tildeling av midler fra Skjærgårds LIVE Frifond til lokallag – 2018