Talent

Siden 2009 har vi drevet Skjærgårds LIVE Talent med stor frimodighet. Dette har vært en konkurranse der DU får muligheten til å vise fram hva du kan og hvilke talenter Gud har utrusta deg med.

Siden 2012 er de innledende rundene blitt gjennomført ved at man får mulighet til å være oppvarmingsartist for artisten som reiser på årets Skjærgårds LIVE Turné.  Finalen har funnet sted på The Gym på Skjærgårds.

Sommeren 2014 ble Sg LIVE Talent tatt ut av programmet til fordel for Sg LIVE Showcase der vi inviterte 3 ferske, men flinke artister til en felles konsert der lokallagsledere og potensielle konsertarrangører var spesielt invitert.

Dette prosjektet er foreløpig lagt på is..