MER-festival og samarbeid med Sg LIVE

MER-festival og samarbeid med Sg LIVE

En rekke av Stiftelsen Skjærgårds sine MER-festivaler arrangeres av lokale Skjærgårds LIVE lag i samarbeid med lokale menigheter og/eller barnegrupper. Dette gjøres ved at den lokale arrangementskomiteen enten oppretter et Skjærgårds LIVE lokallag eller kobler seg på et allerede eksisterende lokallag, og begge alternativer er veldig enkelt og gir massevis av fordeler! Denne ordningen gir mulighet for å la deltakerne på festivalen melde seg inn i det lokale Skjærgårds LIVE laget uten ekstra kostnad, noe som igjen gir den lokale arrangør mulighet til å søke økonomisk støtte til MER-festivaler gjennom Skjærgårds LIVE Frifond. Andre fordeler ved samarbeidet er hjelp med påmeldingsoppsett, forsikring for deltakerne og lokallaget kan også søke støtte til andre arrangementer. 

 

HVA?
Samarbeid innebærer at lokale arrangøren (menighet, barnegruppe el) arrangerer den lokale MER-festivaler i samarbeid med et Skjærgårds LIVE lokallag. Dette gjøres ved at den lokale arrangementskomiteen enten oppretter et Skjærgårds LIVE lokallag eller kobler seg på et allerede eksisterende lokallag. For maksimale fordeler kan man gi deltakerne på festivalen tilbud om å bli medlem i lokallaget og få medlemsrabatt!

Tilsvarende samarbeid kan etableres også for andre typer barnefestivaler eller arrangementer for barn og unge. 

HVORFOR?
– Den lokale arrangøren får økonomisk støtte til festivalen (Frifond-midler)
– Deltakere kan bli medlem på en enkel måte uten ekstra kostnad, og få billigere billett
– Deltakere med økonomiske utfordringer kan få støtte til deltakelse gjennom fondet «Festival for alle» 
– Skjærgårds LIVE gir hjelp til påmeldingsoppsett, inkl. medlemsverving
– Lokal arrangør kan søke støtte til andre arrangementer

 

HVORDAN?
Ta kontakt med Skjærgårds LIVE dersom dere er interessert eller har spørsmål!
post@sglive.no / 91738190

 

MER INFO
Mer informasjon om Skjærgårds LIVE kan du også finne her: www.sglive.no
Her kan du finne mer informasjon om hva det vil si å bli medlem i Skjærgårds LIVE lokallag i forbindelse med deltakelse på MER-festival: sglive.no/mer-medlemskap-sglive