MER-festival og samarbeid med Sg LIVE

En rekke av Stiftelsen Skjærgårds sine MER-festivaler arrangeres av lokale Skjærgårds LIVE lag i samarbeid med lokale menigheter og/eller barnegrupper. Dette gjøres ved at den lokale arrangementskomiteen enten oppretter et Skjærgårds LIVE lokallag eller kobler seg på et allerede eksisterende lokallag, og begge alternativer er veldig enkelt og gir massevis av fordeler! Denne ordningen gir mulighet for å la deltakerne på festivalen melde seg inn i det lokale Skjærgårds LIVE laget uten ekstra kostnad, noe som igjen gir den lokale arrangør mulighet til å søke økonomisk støtte til MER-festivaler gjennom Skjærgårds LIVE Frifond. Andre fordeler ved samarbeidet er hjelp med påmeldingsoppsett, forsikring for deltakerne og lokallaget kan også søke støtte til andre arrangementer.

Spør oss om Skjærgårds LIVE dersom du ønsker mer informasjon om hvordan dere som arrangør kan opprette lokallag og dra nytte av fordelene!
Eller ta kontakt med Skjærgårds LIVE: post@sglive.no / 91738190.

Mer informasjon om Skjærgårds LIVE kan du også finne her: www.sglive.no

Her kan du finne mer informasjon om hva det vil si å bli medlem i Skjærgårds LIVE lokallag i forbindelse med deltakelse på MER-festival: sglive.no/mer-medlemskap-sglive