Internasjonalt

Internasjonalt kristent engasjement

Sg LIVE ønsker å være kristne kulturbærere i Norge og i utlandet. Vi søker derfor å opparbeide oss kontakter og vennskap innefor kristent arbeid i andre land. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å utveksle ideer, erfaringer og talenter på tvers av landegrenser og kulturer. Vi vil derfor gjennom vårt arbeid tilrettelegge det slik at du som er Skjærgårds LIVE-medlem og som ønsker å reise til utlandet for å møte andre kristne kan få en mulighet til det. Høres dette ut som noe du kunne tenke deg? Ta kontakt: post@sglive.no