LIVE for alle

 
Vi i Skjærgårds LIVE vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på våre aktiviteter. Uansett.

Mange barn og unge i Norge har ikke mulighet til å delta på linje med andre barn på grunn av helse, økonomiske forhold eller andre utfordringer.

Gjennom satsningen “LIVE for alle” vil vi at alle barn og unge skal kunne delta på våre arrangementer, både lokalt og sentralt. Slike arrangementer kan være festival, leirer, konserter, quiz, live-kvelder, møter, seminarer, kurs og liknende, og vi ønsker med denne satsningen å legge til rette for at alle skal kunne delta.

 
FESTIVAL FOR ALLE
Norge er et av verdens rikeste land, men likevel vokser mange barn og unge i landet vårt opp i lavinntektsfamilier med begrensede muligheter til ferie og fritidsaktiviteter. “Festival for alle” er en del av Skjærgårds LIVE sin satsning “LIVE for alle” og handler om å gi økonomisk støtte til barn og unge som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta på våre festivaler og leirer. Det gjør vi gjennom et fond opprettet med støtte fra Bufdir. Tiltaket skal la barn og unge oppleve fellesskapet og samholdet i å delta på større festivaler og arrangementer sammen med andre barn og unge, og oppleve oppleve musikk, kultur, lek, friluftsliv og aktiviteter, i rammen av trygge, rusfrie festivaler.

Hvem kan søke?
Barn og unge selv, foresatte, barne- og ungdomsledere, og lokallag i Skjærgårds LIVE kan søke støtte fra “Festival for alle” på vegne av barn og unge. Du kan søke for deg selv, en annen person eller flere personer. Dersom du søker for flere personer kan du velge å sende inn eksakt antall og informasjon om deltakerne i etterkant.

Hva skal støtten brukes til?
Støtte herfra skal gå til å dekke deltakeravgift/festivalbillett, reise, overnatting, mat og/eller utstyr for barn og unge i målgruppen under 26 år i forbindelse med deltakelse på festival/leir i regi av Skjærgårds LIVE og tilhørende lokallag.

SØKNADSSKJEMA for “Festival for alle” finner du HER

Stiftelsen Skjærgårds har også tilsvarende ordning “Skjærgårds for alle” der barn og unge kan få støtte til deltakelse på Skjærgårds’ festivaler som for eks Skjærgårds Music & Mission Festival og Skjærgårds UNIK. Se sgospel.no/sg-for-alle

 

CAMP UNIK
Skjærgårds LIVE ønsker å bidra til å hjelpe mennesker med utviklingshemming til å følge sine drømmer, utrykke og utvikle sine evner og gaver. Dette skal skje i trygge rammer hvor det er lov til å prøve og feile. Dette ønsker vi å oppnå ved å legge til rette for å utvikle seg og utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle uttrykk. I fellesskap ønsker vi å verdsette hverandre for det den enkelte er og kan – gjennom skapende aktivitet, sang, musikk, drama og forming ønsker vi å legge til rette for en god opplevelse.

Derfor arrangerer vi Camp UNIK, en leir for ungdommer med utviklingshemminger. 

Camp UNIK arrangeres av Skjærgårds LIVE i samarbeid med Agder og Telemark bispedømme på Gurvika feriesenter i Nevlunghavn. Leiren blir i 2019 arrangert 14. – 16 juni.

Se mer informasjon på sglive.no/camp-unik

 

ALLE MED
LIVE for alle er en del av Skjærgårds LIVE sitt bidrag til den omfattende ALLEmed-dugnaden.