LIVE for alle

 
Vi i Skjærgårds LIVE vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på våre aktiviteter. Uansett.

Mange barn og unge i Norge har ikke mulighet til å delta på linje med andre barn på grunn av helse, økonomiske forhold eller andre utfordringer.

Gjennom satsningen “LIVE for alle” vil vi at alle barn og unge skal kunne delta på våre arrangementer, både lokalt og sentralt. Slike arrangementer kan være festival, leirer, konserter, quiz, live-kvelder, møter, seminarer, kurs og liknende, og vi ønsker med denne satsningen å legge til rette for at alle skal kunne delta.

 
FESTIVAL FOR ALLE
Norge er et av verdens rikeste land, men likevel vokser mange barn og unge i landet vårt opp i lavinntektsfamilier med begrensede muligheter til ferie og fritidsaktiviteter. “Festival for alle” er en del av Skjærgårds LIVE sin satsning “LIVE for alle” og handler om å gi økonomisk støtte til barn og unge som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta på våre festivaler og leirer. Det gjør vi gjennom et fond opprettet med støtte fra Bufdir. Tiltaket skal la barn og unge oppleve fellesskapet og samholdet i å delta på større festivaler og arrangementer sammen med andre barn og unge, og oppleve oppleve musikk, kultur, lek, friluftsliv og aktiviteter, i rammen av trygge, rusfrie festivaler.

Hvem kan søke?
Barn og unge selv, foresatte, barne- og ungdomsledere, menigheter og lokallag i Skjærgårds LIVE kan søke støtte fra “Festival for alle” på vegne av barn og unge. Du kan søke for deg selv, en annen person eller flere personer. Dersom du søker for flere personer kan du velge å sende inn eksakt antall og informasjon om deltakerne i etterkant.

Hva skal støtten brukes til?
Støtte herfra skal gå til å dekke deltakeravgift/festivalbillett, reise, overnatting, mat og/eller utstyr for barn og unge i målgruppen under 26 år i forbindelse med deltakelse på festival eller leir i regi av Skjærgårds LIVE eller våre lokallag.

Hva kan lokallaget gjøre?
Det er våre lokalt engasjerte lokallagsledere og frivillige som kjenner barn og unge i sitt nærmiljø best, og som vet hvem som har behov for hjelp fra “Festival for alle” for å kunne delta. Vi oppfordrer derfor lokallag og lokalt frivillige til å tenke igjennom hvem dette kan være aktuelt for og hjelpe oss å få hjelpen ut til de som trenger det. 

Lokallaget velger om dere vil la barn/unge eller foreldrene søke selv, om menighet el. skal søke på vegne av dem, eller om dere som lokallag vil søke og deretter dele ut gratisbilletter/rabatterte billetter. Lokallaget kan også søke støtte til andre utgifter med samme målsetting, for eks til å kjøpe inn soveposer til utlån eller til å leie minibuss for å hjelpe de som trenger det med transport til/fra arrangementet. Husk at det er også mulig å søke i etterkant av festivalen, og/eller å søke om refusjon av utgifter man allerede har betalt.

Lokallaget oppfordres til å informere om tilbudet sammen med informasjon om lokale leirer/festivaler (på nettside el.). Bruk gjerne følgende tekst:
Er økonomi en utfordring?
Skjærgårds LIVE ønsker å legge til rette for at alle barn og unge skal kunne delta på våre arrangementer. Er økonomi en utfordring? Da kan du søke støtte til å delta på arrangementet. Se mer informasjon og søknadsskjema på sglive.no/festival-for-alle

 

SØKNADSSKJEMA for “Festival for alle” finner du HER

Stiftelsen Skjærgårds har også tilsvarende ordning “Skjærgårds for alle” der barn og unge kan få støtte til deltakelse på Skjærgårds’ festivaler som for eks Skjærgårds Music & Mission Festival og Skjærgårds UNIK. Se sgospel.no/sg-for-alle

 

UNIK
UNIK er stempelet vi setter på den delen av arbeidet vårt som er tilpasset til unge mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og/eller utviklingshemminger. Skjærgårds LIVE ønsker at alle mennesker skal finne sin plass og ha et tilbud i vår organisasjon. Vi har som mål og jobber for at ingen skal føle på utenforskap i møte med oss.

Blant de UNIKe prosjektene våre finnes blant annet Camp UNIK, 24 UNIK, UNIK Kulturledsageren, og Skjærgårds UNIK (sistnevnte i samarbeid med Stiftelsen Skjærgårdsgospel.)

Se mer informasjon på sglive.no/prosjekter/unik-oversikt

 

ALLE MED
LIVE for alle er en del av Skjærgårds LIVE sitt bidrag til den nasjonale og omfattende ALLEMED-dugnaden for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet.