Landsmøte Sg LIVE 2021

Landsmøte Sg LIVE 2021

Skjærgårds LIVE er en demokratisk organisasjon. Det innebærer at du som er medlem kan være med og bestemme hvordan Skjærgårds LIVE skal drives framover, og det kan du gjøre blant annet ved å delta på Landsmøtet! Landsmøtet arrangeres minst hvert andre år og er Skjærgårds LIVE sitt øverste organ. Her har alle betalende medlemmer anledning til å delta og bruke sin stemme.

 

Landsmøtet 2021

Alle medlemmer i Skjærgårds LIVE inviteres til ordinært landsmøte i Skjærgårds LIVE
ONSDAG 1. SEPTEMBER 2021 KL. 19.00 – 21.00

Landsmøtet 2021 vil bli avholdt digitalt. 
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år innen åpningen av Landsmøtet er invitert og har møte-, tale- og stemmerett. 

Påmeldingsfrist: 22. august 2021.
Mer informasjon om påmelding, sakspapirer og fullstendig innkalling finner du på  sglive.no/landsmote-2021

 

Vi gleder oss særlig til saken der vi skal snakke sammen om Skjærgårds LIVE’s framtid. Her ønsker vi innspill fra både våre medlemmer og lokallag, så forbered deg gjerne til denne saken. 

Din stemme betyr mye, og vi håper du vil være med!

 

Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet 2021 finner du her.