Med ønske om en GOD JUL!

Med ønske om en GOD JUL!

Vi i Skjærgårds LIVE staben ser tilbake på et fantastisk 2023 – med nye lokallag og mye aktivitet! Vi er heldige som får være med å skape trygge, gøye og Jesusnære møteplasser for barn og unge !

Vi går nå snart inn i Julehøytiden.

Julen minner oss om at verdens lys kom til jorden – Jesus kom.

Idag opplever vi at verden er urettferdig og ustabil.

For mange mennesker er det vanskelig å se håp. Julens budskap minner oss på  at Jesus kom for å gi ALLE mennesker et håp. 

 

Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp. 

(Salme 62,2)

 

Et håp som ikke verden kan gi.

En fred som ikke verden kan gi.

En kjærlighet som ikke verden kan gi.

 

Jesus kom som HELE verdens LYS, han kom som selve håpet. 

 

Jesus, verdens lys.

(Johannes 8,12)

 

Et HÅP som vi kan holde fast ved i vanskelige tider av livet. 

Et HÅP som gir liv og fremtid ut i verden. 

Et HÅP som gir oss fred og kjærlighet.

 

Jesus vil lyse for hele verden og gi ALLE mennesker et håp.

Og julen minner oss på at vi som kristne også er LYS ut i verden, og kan være med å bety en forskjell der vi er. 

Vi håper at våre lokallag kan være med å spre LYS til barn og unge i året som kommer.

Vi som organisasjon er til for å gi Jesus videre gjennom at drømmer til våre lokallag blir oppfylt.

 

Vi i Skjærgårds LIVE staben ønsker alle en velsignet julehøytid – og et godt nytt år!🌟

Gleder oss til 2024 sammen med dere !